ประกันสังคม แนะเช็กสิทธิประโยชน์ฉบับใหม่เวอร์ชั่น 2566


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะนำผู้ประกันตนเช็กสิทธิประโยชน์ฉบับใหม่เวอร์ชั่น 2566 ดังนี้

1️.โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการฟรี! ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือด และโรคหัวใจในสถานประกอบการนำร่อง ใน 7 จังหวัด  สมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร

  • เน้นการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ
  •  แบ่งกลุ่มตามความเสี่ยง เสี่ยงสูง ปานกลาง น้อย
  • โรงพยาบาลนัดหมายประเมินเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคล ระยะเวลา 6 เดือน ติดตามผล ระบบ Telemedicine และดำเนินการปรับพฤติกรรม
  •  ตรวจประเมินคัดกรองความเสี่ยง (หลัง)

สุดปัง! ปฏิทินบิ๊กไซซ์ รวมความมงคล

อยากใช้ ช้อปดีมีคืน ซื้อ e-book - สินค้า OTOP ทำอย่างไร?

ผู้ประกันตนได้รับการประเมินสภาวะสุขภาพ โดยเฉพาะโอกาสการเสียชีวิตโรคหัวใจและหลอดเลือด และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เกิดเป็นต้นแบบด้านการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในสถานประกอบการ

2️. เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการผ่าตัด เข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่กำหนด เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ดำเนินการผ่าตัดโดยตรงผู้ประกันตน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่

1.โรคมะเร็งเต้านม

2.ก้อนเนื้อที่มดลูก

3.โรคนิ่วในไต หรือถุงน้ำดี

4.โรคหลอดเลือดสมอง

5.โรคหัวใจและหลอดเลือด

สำนักงานประกันสังคมจะติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ประกันตนต่อไป

3️.ส่งเสริมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกับตน

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท” วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือต้องไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท โดยวงเงินการให้สินเชื่อจะเป็นไปตามการพิจารณาและ ดุลยพินิจของธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน (ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ)

ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

(1.)ผู้ประกันตนขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์www.sso.go.th โดยคลิก  ที่เมนู เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก และเลือก "หนังสือรับรองโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน"

(2.) ผู้ประกันตนยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมเอกสารเบื้องต้น

- หนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนออกโดยสำนักงานประกันสังคม

- เอกสารขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และระเบียบธนาคาร

(3.)การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งผลการพิจารณากับผู้ประกันตนโดยตรง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค 2565 ถึง วันที่ 19 ธ.ค 2566 หรือจนครบวงเงินที่ได้อนุมัติโครงการ

4️.ลดเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามค่าประสบการณ์ของนายจ้างเป็นอัตราเงินสมทบที่มีวัตถุประสงค์ให้นายจ้างจัดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันให้แก่ลูกจ้างทำงาน โดยมีเงื่อนไขว่าถ้านายจ้างจ่ายเงินสมทบตามอัตราเงินสมทบหลักมา 4 ปีปฏิทินติดต่อกันแล้ว ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป จะได้รับการลดหรือเพิ่มอัตราเงินตามการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น สถานประกอบการใดที่มีการจ่ายเงินทดแทนต่ำหรือไม่มีเลยจะได้รับการลดอัตราเงินสมทบสูงสุด หากสถานประกอบการรายใดที่มีการจ่ายเงินทดแทนสูง ก็อาจต้องปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบตามค่าของอัตราส่วนการสูญเสีย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

คอนเทนต์แนะนำ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ดูตรงไหน รู้ไว้ก่อนยื่นภาษี
ดีเดย์ 10 ม.ค. ดอกเบี้ยเช่าซื้อ รถยนต์-จยย. จะเป็นธรรมกว่าเดิม !!

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ