ด่วน! ผบก.น.1 เซ็นให้ออกจากราชการ 6 ตร.ฉาวไถเงินดาราไต้หวัน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผบก.น.1 เซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 6 ตำรวจสน.ห้วยขวาง รีดไถเงิน ดาราไต้หวัน

พล.ต.ต. อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ลงนามในคำสั่ง กองบังคับการตำรวจบครบาล ที่ 55 / 2566  เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน

 ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

1. ร.ต.อ. ปฏิภาณ ศิริชัยวัฒนา รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

2. ร.ต.อ. ยอดฤทธิ์ ลางคุลเสน รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

3. ด.ต. กฤษฎา คำมะนา ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติกรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหัวยขวาง

เปิดแชทใหม่! ดาราไต้หวัน "ไม่อยากให้นทท.ถูกไถเงิน"

ผบ.ตร. ขอโทษปมตร.รีดไถดาราไต้หวัน

4. ส.ต.อ. นันทวัชร์ สุวรรณา ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจนครบาลหัวยขวาง

5. ส.ต.อ. เฉลิมชัย ศิริวังโส ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

6. ส.ต.อ.วัชรนนท์ ชาวยอง ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหัวยขวาง

 มีกรณีถูกกล่าวหาว่กระผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน เนื่องจากต้องหา คดีอาญาที่ 84/ 2566 ของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ฐานความผิด "เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" อันเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีเหตุให้พักราชการได้ ตามกฎ กตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2557

ข้อ 3 (1) คือ ร.ต.อ. ปฏิภาณ ศิริชัยวัฒนา กับพวกรวม 6 ราย เป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านมือง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่กลับมีพฤติการณ์ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดีอันเป็นการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และพฤติการณ์ดังกล่าวไม่นำไว้วางใจ ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความ เสียหายได้และพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งข้าราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 131 และ 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2557 ข้อ 8 จึงให้ ร.ต.อ. ปฏิภาณ ศิริชัยวัฒนา, ส.ต.อ. นันทวัชร์ สุวรรณา, ร.ต.อ. ยอดฤทธิ์ ลางคุลเสน, ด.ต. กฤษฎา คำมะนา, ส.ต.อ. เฉลิมชัย ศิริวังโส และ ส.ต.อ.วัชรนนท์ ชาวยองออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แยังคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทรรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแห่วันพันกำหนด 90  วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีใด้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ