ยูเอ็น จัดอันดับความยั่งยืนไทย อันดับ 1 ของอาเซียนติดต่อกันปีที่ 5


โดย PPTV Online

เผยแพร่
SDG Index ของไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 43 จากประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 166 ประเทศ ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 44 ในปีที่ผ่านมา

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 หรือ Sustainable Development Report 2023 ขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ระบุถึงการพัฒนาของประเทศไทยดีขึ้น โดย SDG Index ของไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 43 จากประเทศที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 166 ประเทศ ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 44 ในปีที่ผ่านมา

ยูเอ็น ระบุ ใกล้ยุติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตแผ่นดินไหวตุรกี-ซีเรีย

ดัชนีประชาธิปไตยไทยขยับสูงขึ้น 17 อันดับ

ทั้งนี้ ผลคะแนน SDG Index ที่ 74.7 คะแนน ในปี 2566 ทำให้ไทยมีคะแนนการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้ความยั่งยืนเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนการพัฒนาประเทศในทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งฉบับที่ 12 และ ฉบับที่ 13

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ยูเอ็น ได้จัดทำ Sustainable Development Report มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อเป็นการรายงานประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)ของประเทศสมาชิกยูเอ็นทั้ง 193 ประเทศ  ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประเมินการพัฒนาตาม SDGs ทั้งหมด 17 ด้าน และประมวลผลเป็น SDG Index ของแต่ละประเทศ ประกอบด้วย 

 1. การขจัดความยากจน 
 2. การขจัดความหิวโหย 
 3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 5. ความเท่าเทียมทางเพศ 
 6. การเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี 
 7. การมีพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ 
 8. การมีงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 9. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 
 10. การลดความเหลื่อมล้ำ 
 11. การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 
 12. การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน 
 13. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
 14. การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล 
 15. การรักษาระบบนิเวศบนบก 
 16. การมีสังคมสงบสุข ยุติธรรมและมีสถาบันที่เข้มแข็ง 
 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ