พระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ "พระราชาคณะ"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ "พระราชาคณะ" 2 รูป

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนที่ 34 ข หน้า 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 2 รูป ดังนี้

ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร 1 พันตรีหญิง 8 นายร้อยหญิง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้บัญชาการสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์

 

1. พระจุลนายก เป็น พระราชวัชรสังวรมุนี ศรีภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

2. พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระเมธีวัชรประชาทร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31กรกฎาคม พุทธศักราช 2566
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ