งบประมาณ 2567 : "สุริยะ" แจง "หมอชิต 2" แค่สถานีชั่วคราว เตรียมพัฒนาขนส่งแห่งใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“สุริยะ” แจง “หมอชิต 2” แค่สถานีขนส่งชั่วคราว เตรียมพัฒนาสถานีขนส่งกรุงเทพฯแห่งใหม่ สร้างการเดินทางไร้รอยต่อ เชื่อมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – รถโดยสารสาธารณะ คาด 4 ปีเสร็จ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ชี้แจงต่อขณะที่มีการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสถานีขนส่งหมอชิต 2 โดยระบุว่า ได้สั่งการให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

ขณะนี้ บขส. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในบางส่วนแล้ว เหลือเพียงการแก้ไขปัญหาเรื่องบันไดเลื่อนเก่า ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีความปลอดภัยระดับสูงสุด

สส.ก้าวไกล แฉ! 14 จุดความพังหมอชิต 2 ไร้การปรับปรุง

“ศุภณัฐ” โต้คำชี้แจง “บขส.” ไม่สะท้อนความเป็นจริงในหมอชิต 2

บขส. พร้อมจัดรถเสริม รับปชช. เดินทางช่วงวันหยุดยาว

สุริยะ เผย หมอชิต 2 เป็นเพียงสถานีขนส่งชั่วคราว ช่างภาพพีพีทีวี
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม

นายสุริยะ กล่าวว่า โดยในปัจจุบัน บขส. อยู่ระหว่างการออกแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งด้านจำนวน และตำแหน่ง รวมถึงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในพื้นที่ชานชาลาเพิ่มเติมด้วย กระทรวงคมนาคมยังรับทราบถึงปัญหาการเดินทางไปยังสถานีขนส่งหมอชิต 2 ที่เข้าถึงยาก และมีการใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่า รวมถึงปัญหาเรื่องคุณภาพของอาคาร จึงได้เตรียมแนวทางและแผนการดำเนินการสำหรับการแก้ปัญหาสถานีขนส่งหมอชิต 2 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ได้สนับสนุนให้การเดินทางในระยะใกล้ที่มีระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร ใช้ระบบขนส่งรอง (Feeder)

ซึ่งรถ บขส. ถือเป็นระบบขนส่งรองประเภทหนึ่ง เพื่อไปเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบรางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นระบบหลักของการเดินทางระยะไกล ที่มีระยะทางมากกว่า 200 กิโลเมตร ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูง และรถไฟทางคู่ครอบคลุมในเส้นทางทั่วประเทศ

นายสุริยะ กล่าวย้ำว่า กระทรวงคมนาคม ยังมีแนวคิดในการพัฒนาสถานีขนส่งกรุงเทพฯ แห่งใหม่ เนื่องจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ในปัจจุบัน เป็นสถานีขนส่งชั่วคราว ย้ายมาจากหมอชิตเดิม

ทั้งนี้ จะพัฒนาเป็นอาคารสูงที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ได้อย่างสะดวก และมีอาคารแยกการให้บริการในแต่ละแนวเส้นทาง อาทิ อาคารเส้นทางสายเหนือ , สายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) , สายใต้ และสายตะวันออก 

สำหรับรูปแบบในการพัฒนาสถานีขนส่งกรุงเทพแห่งใหม่นั้นจะต้องออกแบบให้ผู้โดยสารสามารถเดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ซึ่งจะเชื่อมต่อโดยอุโมงค์ หรือทางเดินที่มีหลังคาคลุม 

นอกจากนั้นแล้วการให้บริการของรถ บขส. จะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับสนามบิน หรือจะต้องใช้ประตูทางออกร่วมกัน (Shared Gate) เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยรถ บขส. จะต้องเข้ามารับผู้โดยสารตามเวลาที่กำหนด และออกจากสถานีภายในเวลา เพื่อให้การให้บริการในเส้นทางอื่น ๆ สามารถเข้ามาใช้ Gate ต่อเนื่องได้

สุริยะ เผยเตรียมพัฒนาขนส่งใหม่ ช่างภาพพีพีทีวี
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม

นายสุริยะ กล่าวด้วยว่า บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพแห่งใหม่จะต้องไม่มีอู่จอดรถในพื้นที่อาคาร โดยรถที่ให้บริการจะเข้ามารับ-ส่งผู้โดยสารตามเวลาเท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของพื้นที่ และลดปัญหามลพิษ และที่สำคัญคือ จะพัฒนาอาคารเป็น Mixed Use โดยมีการออกแบบอาคารให้ใช้ร่วมกัน เช่น ใช้พื้นที่ชั้นล่างเป็นสถานีรถโดยสาร และพัฒนาพื้นที่ชั้นบนเป็นสำนักงาน รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่รอคอย และพื้นที่ซื้อตั๋วในตัวอาคาร พร้อมทั้งป้ายแสดงข้อมูลรถที่จะเข้ายังชานชาลาต่าง ๆ ในลักษณะ Shared Gate ดังเช่นต้นแบบในต่างประเทศ

ทั้งนี้ การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯแห่งใหม่ในอนาคต จะได้นำหลักคิดโดยให้การบริการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสร้างความสะดวก สบาย รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ถูก และเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทุกภาคส่วน โดยการพัฒนาดังกล่าว คาดว่า จะใช้เวลาในการพัฒนาประมาณ 4 ปี และจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเรื่องการจัดหาที่ดินมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท แต่เชื่อว่า บขส. มีทรัพย์สินในการบริหารจัดการ และมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ดังนั้น จึงมั่นใจว่า จะไม่เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด

สำหรับรูปแบบการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯแห่งใหม่ ได้หยิบยกโมเดลจากต่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบแผนในการพัฒนาในประเทศไทย อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ณ สถานีฮากาตะ ที่พัฒนาสถานีโดยสารเป็นอาคารสูง และเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบ, สถานีโตเกียว ที่มีการพัฒนาสถานีโดยสารที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟโตเกียว เป็นต้น

นายสุริยะ กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน 2567 นั้น กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมแผนรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามความผิดเรียบร้อยแล้ว รวมถึงทำความสะอาดของห้องน้ำทั้งหมด และได้สั่งการให้ บขส. ไปดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณ พร้อมทั้งเตรียมเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า เช่นเดียวกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยลดความแออัดของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ซูเปอร์คอม ทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีก หลังผ่าน 20 นัด ขึ้นปีใหม่

นักบิน Japan Airlines ไม่เห็นเครื่องบินหน่วยยามฝั่งตอนลงจอด

เปิดวิธีเช็กร้านค้าที่ร่วมมาตรการ Easy E-Receipt วันนี้วันสุดท้าย!

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ