สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรม “วันครู 2567”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันครู 2567 “เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึงทำ สำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท”

“วันครู 2567” รู้จักนักการเมืองคนแรก-คนที่ให้ "คำขวัญ" มากสุด

วันครู 2567 เปิดบทสวดบูชาครู-อาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

รวมคำขวัญ "วันครู" ที่รัฐบาลมอบให้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรม เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2567 ความว่า เกียรติยศของความเป็นครู อยู่ที่ความเจริญรุ่งเรืองทางความรู้และคุณธรรมของศิษย์ ครูที่แท้จริง จึงต้องมีความขยันหมั่นเพียร มีสติรอบคอบ ไม่ประมาท ประกอบด้วยความซื่อตรงต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และคุณความดี เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับศิษย์ในการพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความดีอยูเสมอ

 สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม “วันครู 2567” สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
คติธรรมวันครู 2567

ผู้ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เฉลียวฉลาดรอบคอบ ไม่สำรวมระวังความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปโดยชอบ และไม่มีความหนักแน่นมั่นคงในคุณธรรมจริยธรรม จึงไม่พึงได้รับเกียรติยศยกย่องในฐานะครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติได้ สมเด็จพระบรมครู กล่าวคือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จึงประทานพระพุทธานุศาสนีสั่งสอนไว้ว่า

อุฎฐานวโต สติมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมุมการิโน
สณุญตสุส จ ธมุมชีวิโน อปุปมตฺตสุส ยโสภิวทุฒติ

แปลความว่า “เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึงทำ สำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท”

เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2567 ขออนุโมทนากุศลจริยาของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และขออำนวยพรให้ท่านจงเจริญด้วยเกียรติยศ อันบังเกิดแต่ความขยัน มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วจึงทำสำรวมแล้ว เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท เพื่อเป็นกำลังอุดหนุนค้ำจุนสังคมไทยสืบไปเทอญ

นายกฯ มอบสารวันครูปี 67 เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

ตรวจหวยงวดนี้ - ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 17 มกราคม 2567 ลอตเตอรี่ 17/1/67

ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า “หญิง จุฬาลักษณ์” อดีตดารายุค90 เสียชีวิตแล้ว

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ