วันครู 2567 เปิดบทสวดบูชาครู-อาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
16 มกราคมนี้ ร่วมย้อนรำลึกถึงควมรักที่ครูมีต่อศิษย์ เพราะไม่ใช่แค่ครูในสถานศึกษา แต่ผู้ให้ความรู้ ชี้ทางสว่างแห่งชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นครูทั้งสิ้น

"วันครู" ตรงกับวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งแรกเริ่มเดิมที วันครู ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 สืบเนื่องจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา และใน ปีพ.ศ.2488 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น "วันครู" โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2488 เป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้

คอนเทนต์แนะนำ
“วันครู 2567” หยุดไหม และมีหยุดชดเชยหรือไม่ เช็กเลย!
ทำไม “กล้วยไม้” ถึงเป็นดอกไม้ประจำวันครู!? เปิดความหมายของดอกไม้วันครู

วันครู ช่างภาพพีพีทีวี
เด็กนักเรียนในห้องเรียน
การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการจัดงานวันครูจะมีกิจกรรมประเภทใหญ่ ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งมีบทสวดบูชาครู-อาจารย์สำคัญ ๆ อยู่ ดังนี้

คํากล่าวไหว้ครู

(นํา) ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตฺตรานุสาสกา
(นํา) ข้าขอประณตน้อมสักการ
(บทพร้อมกัน)
บูรพคณาจารย์ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา
แก่ข้าในกาลปัจจุบัน ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสําเร็จทุกประการ
อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็ นเกียรติเป็ นศรี ประโยชน์ทวีแก่ชาติและ
ประเทศไทยเทอญ ฯ

(นํา) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง
คําปฏิญาณของนักเรียน

(หัวหน้านักเรียนกล่าวนํา)
เราคนไทยใจกตัญญูรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เรานักเรียน จะต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง และผู้อื่น
เรานักเรียน จะต้องปฏิบัติตน ไม่ให้เป็นที่เดือดร้อน ต่อตนเอง และผู้อื่น

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดประวัติ "วันครู" ทำไมถึงตรงกับวันที่ 16 มกราคม
รวมคำขวัญ "วันครู" ที่รัฐบาลมอบให้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

บทอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้ครู-อาจารย์

อิทัง เม คะรูปัชฌายาจะริยานัง โหตุ,
สุขิตา โหนตุ คะรูปัชฌา ยาจะริยา,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครู อุปัชฌาย์และอาจารย์ของข้าพเจ้า
ขอให้ครู อุปัชฌาย์และอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

วันครู ช่างภาพพีพีทีวี
ครูสอนนักเรียน
คำอธิษฐานขออโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม
กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่ผู้ใด ในชาตินี้และชาติใด ๆ ก็ตาม
ขอให้เจ้ากรรมนายเวร จงอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย
และกรรมอันใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม
ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นทั้งหมด
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้
ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ
และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญในทุกถิ่นสถาน
ดำรงตนมั่นอยู่ในคำสอนที่ดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่าได้ตกไปสู่ทุคติอบายภูมิ
จนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานในอนาคตกาลเทอญ

กรรมใด ๆ ที่ข้าพจ้าได้เคยล่วงเกิน ด้วยกาย วาจา ใจ ต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มารดา บิดา ครูอาจาย์ ผู้มีพระคุณ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร ที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียน ในทุกภพชาติจนถึงชาติปัจจุบัน ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ในกรรมทั้งปวงนั้น ขอให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มารดา บิดา ครูอาจาย์ ผู้มีพระคุณ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร ทุกๆ ท่าน ได้ไปรดรับรู้และยกโทษอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทำมาดีแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และผลบุญที่เกิดจากการให้อโหสิกรรมในวันนี้ จงผลให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว บิดา มารดา ครูอาจารย์ วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณ ทุกท่าน มิตรสหาย ตลอดถึงบริวารและคนที่รักทั้งหมดทั้งสิ้น จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ประสบแต่สิ่งที่ดี อย่ามีทุกข์ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอสิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เทอญ. นิพพานะปัจจะโย โหตุ

คอนเทนต์แนะนำ
“วันครู” กับ “วันไหว้ครู” แตกต่างกันอย่างไร ทำไมถึงต้องเป็นคนละวัน
รัฐบาลมอบคำขวัญวันครู 2567 "ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์"

ที่มา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

 

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เตือนฝนถล่ม ก่อนกลับมาหนาวอีกรอบ

อัปเดตเอลนีโญใกล้จบ ไทยร้อนเร็ว-ร้อนหนัก แนะเตรียมเงินจ่ายค่าแอร์

เปิดสถิติหวยออกงวดวันที่ 17 มกราคม หวยวันครู ย้อนหลัง 15 ปี

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ