ปธ.ศาลฎีกาเปิดโครงการ "เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8" หวังสร้างความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"อโนชา ชีวิตโสภณ" ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 หวังสร้างความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมไทย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ศาลฎีกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้คัดเลือกเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ อายุระหว่าง 15-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษา ที่ตั้งในจังหวัดชายแดนใต้หรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนใต้

คอนเทนต์แนะนำ
ศาลยุติธรรมเดินหน้า "โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน" รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครเยาวชน 3 จชต.
สยองกลางโรงเรียนย่านพัฒนาการ นักเรียนแทงเพื่อนหลังเลิกแถวหน้าเสาธง เสียชีวิต 1 ราย

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม
นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา

คอนเทนต์แนะนำ
ภรรยาอธิบดีกรมการข้าว ท้าชน 4 คน เปิดข้อมูลผ่านสื่อปมรีดเงิน 1.5 ล้าน
สส.เท้งแจงข้อเท็จจริง คดี "ศรีสุวรรณ -เจ๋ง ดอกจิก" ตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว

ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จำนวนทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมโครงการ

นางอโนชา กล่าวความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน" รุ่นที่ 8  ในวันนี้ การที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ "เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน" นับเป็นสิ่งที่ดี สอดคล้องต่อนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อที่ 3 เรื่อง "เท่าเทียม" เนื่องจากทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีโอกาสได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของศาลยุติธรรมในฐานะองค์กรหลักของประเทศ ที่ใช้อำนาจตุลาการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่คนในชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติ ภายใต้หลักนิติธรรม และในโอกาสต่อไปภายหน้าหากเยาวชนมีความจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางศาล ไม่ว่าด้วยเหตุผลทางประกอบวิชาชีพหรือเหตุผลการมีอรรถคดี ย่อมมีความรู้พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้น อันเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกัน

เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 สำนักงานศาลยุติธรรม
ประธานศาลฎีกา มอบของที่ระลึกแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ การที่โครงการจัดให้มีการแนะนำแนวทางการศึกษาวิชากฎหมายให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนทุกท่านในที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นพลังของสังคมที่สำคัญต่อไปในอนาคตที่มาทดแทนคนรุ่นเก่าที่ย่อมร่วงโรยไปตามกาลเวลา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ตลอดจนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายที่จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะแก่เยาวชน ที่โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีเป้าหมายในชีวิต สร้างสรรค์สิ่งดีมีประโยชน์ และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม
ประธานศาลฎีกา พูดคุยกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ด้าน นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและ ประชาสัมพันธ์จึงได้จัดโครงการ "เยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายให้แก่เยาวชน ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการ บรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมาย การศาลยุติธรรม การศึกษาวิชา กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ การแนะนำแนวทางสู่การเป็นผู้พิพากษา และวิชาชีพกฎหมายอื่นๆ ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเรียนรู้ตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ของศาลยุติธรรม การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของประเทศด้วย

โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 สำนักงานศาลยุติธรรม
นักเรียนที่ร่วมโครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8

ผลบอลเอเชียน คัพ 2023 ออสเตรเลีย-ทาจิกิสถาน เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

สยองกลางโรงเรียนย่านพัฒนาการ นักเรียนแทงเพื่อนหลังเลิกแถวหน้าเสาธง เสียชีวิต 1 ราย

มารู้จัก "เจ๋ง ดอกจิก" ตัวละครเอี่ยว "ศรีสุวรรณ" ขู่เรียกรับสินบน

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

alt="โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8"

ไกเซอร์สเลาเทิร์น

VS
alt="โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8"

เลเวอร์คูเซ่น

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ