โฆษกรัฐบาลเผยผล Super Poll ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่น รอคอยเงินดิจิทัล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึง ผลการศึกษาของสำนักวิจัย Super Poll ซึ่ง ศึกษาเรื่องเงินดิจิทัลที่ประชาชนเชื่อมั่นและรอคอย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการศึกษาของสำนักวิจัย Super Poll ซึ่ง ศึกษาเรื่องเงินดิจิทัลที่ประชาชนเชื่อมั่นและรอคอย โดยตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวนทั้งสิ้น 1,120 ราย ระหว่างวันที่ 1–3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

นิด้าโพลเผยผลสำรวจกรณี 'นักร้อง' ตรวจสอบหน่วยงานรัฐอาจมีผลประโยชน์แฝง

คนไทยเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีน 83.1% เพราะความเชื่อมั่นแบรนด์

ทำเนียบรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พบว่า ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยคือรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทมีความเชื่อมั่น 71.3% และ กลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 35,000 บาทต่อเดือน มีความเชื่อมั่น 71.6% ในขณะที่ กลุ่มรายได้เกิน 35,000 บาทขึ้นไป มีความเชื่อมั่น 57.5% ว่าการแจกเงินดิจิทัลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยเมื่อแบ่งออกตามภูมิภาคของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่าในกลุ่มคนในภาคเหนือ มีความเชื่อมั่นสูงสุด คือ 75.4% รองลงมา กลุ่มคนในภาคกลางมีความเชื่อมั่น 74.2% กลุ่มคนในภาคอีสาน มีความเชื่อมั่น 73.6% กลุ่มคนกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่น 68.7% และกลุ่มคนในภาคใต้มีความเชื่อมั่น 65.8% ตามลำดับ
 
ทั้งนี้ เมื่อแบ่งกรณีศึกษาตามอายุ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มคนอายุน้อยคือต่ำกว่า 20 ปี 54.1% และกลุ่มคนอายุระหว่าง 20 – 29 ปี 47.2%  กลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไป 42.5% กลุ่มคนอายุ 40 – 49 ปี 31.7% และกลุ่มคน อายุ 50 – 59 ปี 26.7% ระบุว่าควรเดินหน้านโยบายแจกเงินดิจิทัลต่อ

 

รัฐบาลรับฟังทุกความคิดเห็น และเข้าใจดีถึงระดับความวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยรัฐบาลพร้อมเดินหน้าตามนโยบายที่เชื่อมั่นว่าจะเกิด ประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนไทย

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ