กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 33 อัตรา เริ่ม 22 ก.พ. นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศกรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบรับราชการ 8 ตำแหน่ง 33 อัตรา งแต่เจ้าพนักงานปฏิบัติการถึงนักวิชาการ สมัครได้ตั้งแต่ 22 ก.พ. ถึง 14 มี.ค. 67

กรมควบคุมโรค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งหมด 8 ตำแหน่ง 33 อัตรา ค่าตอบแทนเริ่มต้น 11,500 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. ถึง 14 มี.ค. 67 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง

 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับสมัครบุคลากร 27 อัตรา ถึง 29 ก.พ. นี้

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร 34 อัตรา เริ่ม 1 ก.พ. 67

เปิดรับสมัครทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุด 9 หมื่นบาท บินไป-กลับฟรี ยื่นได้ถึง 12 ก.พ.67

 

ภาพประกาศ กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
ประกาศ กรมควบคุมโรค

 • วิทยาศาสตร์กายภาพ
 • แพทยศาสตร์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เภสัชศาสตร์
 • เกษตรศาสตร์
 • คหกรรมศาสตร์
 • สังคมสงคราะห์ศาสตร์
 • สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • การแพทย์แผนไทย
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • คณิตศาสตร์และสถิติ
 • ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
 • เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

3. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะ

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือสูงกว่า

6. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือสูงกว่า

7. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือสูงกว่า

8. โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือสูงกว่า

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

86 คำอวยพร "วันตรุษจีน 2567" ส่งแล้วผู้ใหญ่เอ็นดู เด็กน้อยได้อั่งเปา

9 ก.พ. ไหว้ตรุษจีน 2567 จุดธูปกี่ดอก เวลาไหนดี พร้อมทิศมงคลเสริมเฮง

อัปเดต!“เงินอุดหนุนบุตร 2567”เงื่อนไขรับสิทธิ-ปฏิทินรับเงินเช็กที่นี่!

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ