สกมช. รับสมัครพนักงานหลายอัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 18,500 บาท ถึง 20 มี.ค. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) รับสมัครเจ้าหน้าที่ไซเบอร์ และพนักงานหลายอัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 18,500 บาท สมัครได้ถึง 20 มี.ค. 67

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ทั้งหมด 12 ตำแหน่ง 43 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 18,500 บาท สมัครได้แล้งววันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานไซเบอร์) จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครหญิงไทย ทำงานนวดในมาเลเซีย 50 อัตรา

กระทรวงพลังงาน เปิดสมัครสอบรับราชการ จำนวน 13 อัตรา

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครนักเรียน 5 สาขา จำนวน 180 คน

ภาพประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

2. ผู้อำนวยการฝ่าย (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้อำนวยการฝ่ายหรือหัวหน้างาน (สายงานสนับสนุน) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านไซเบอร์ ระดับ 1 - 3 จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 1 - 3 จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านกฎหมาย ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการจัดการ ระดับ 1 - 3 จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

8. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการสื่อสารองค์กร ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

9. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการเงิน ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน บัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

10. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 1 - 3 จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

11. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านโสตทัศนูปกรณ์ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

12. เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไปด้านการศึกษา ระดับ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เงินเดือนที่จะได้รับ

เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป

 • ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,500 บาท
 • ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 26,500 บาท
 • ระดับ 3 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,000 บาท

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

 • ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 31,200 บาท
 • ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 39,000 บาท
 • ระดับ 3 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 48,700 บาท

หัวหน้างาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 60,900 บาท

ผู้อำนวยการฝ่าย อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 76,200 บาท

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ncsa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ที่มา : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

เปิดตำราข้อควรปฏิบัติของชาวพุทธ ใน “วันมาฆบูชา 2567”

ย้อนฟังเรื่องราว “ไอซ์ ปรีชญา” มรสุมทดสอบชีวิต

ราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัวพักโทษ “ทักษิณ” เป็นไปตามกฎหมาย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ