ส.ป.ก. แจ้งความเอาผิด “ชัยวัฒน์” ถอน 27 หมุด ข้อพิพาทเขาใหญ่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เลขาฯส.ป.ก. สั่งส.ป.ก. โคราช แจ้งความเอาผิด “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” ถอน 27 หมุด ชี้ กรมแผนที่ทหารยืนยันไม่ใช่พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2567 นายอำมริต คงแก้ว  รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อต่อสนักงานสอบสวน สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อกล่าวโทษนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษรตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรณี เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 เวลาประมาณ 10.00 น. นายชัยวัฒน์ กับพวกได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และได้กระทำการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

จบข้อพิพาท 2 กระทรวง ส.ป.ก.อยู่นอกเขตอุทยานฯ “ธรรมนัส”ลั่น ยึดรีสอร์ท หากรุกป่า

เด้ง 6 ส.ป.ก.โคราช เซ่นหมุดส.ป.ก.นิรนามรุกป่าเขาใหญ่

ส.ป.ก. ช่างภาพพีพีทีวี
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ

โดยเลขาธิการ ส.ป.ก.ได้สั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา(ส.ป.ก.นครราชสีมา) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1. ที่ดินที่เกิดเหตุตั้งอยู่ที่บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ได้รับมาจากการนำที่ดินที่จำแนกออกจากป้าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามที่ปรากฎในพระราช กฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับลงวันที่ 18 ก.ย. 2515 เนื้อที่ประมาณ 33,896  ไร่ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2530

มอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2527 ที่มีกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานอุทยานแห่งชาติในขณะนั้น)ร่วมเป็นกรรมการ และได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน และอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2534พื้นที่ที่เกิดเหตุจึงเป็นที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ปก.ตามมาตรา 26(3) และมาตรา 36 ทวิแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ ศ 2518

2.นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พีช กับพวก ดำเนินการถอนหลักหมุด ส.ป.ก. ในแปลงเลขที่ 9 ระวางที่ 5238 ll 5008 และแปลงอื่นในบริเวณโดยรอบ รวมจำนวน 27 หมุด โดยกล่าวอ้างเพื่อถือเอาว่าหลักหมุด ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยนายชัยวัฒน์ กับพวกได้ยักย้ายหลักหมุดดังกล่าวซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ส.ป.ก.นครราชสีมาได้ฝังไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินโครงการที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่อันเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก.

3. โดยหลักหมุดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ ส.ป.ก.นครราชสีมาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตรูปแปลงแผนที่ หลักหมุดดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินของ ส.ป.ก.โดยนายชัยวัฒน์ กับพวกได้ถอนหลักหมุดดังกล่าวและเอาไป ซึ่งปัจจุบัน ส.ป.ก. นครราชสีมา ยังไม่ได้รับหลักหมุดจำนวนดังกล่าวคืน

4. การปฏิบัติหน้าที่ของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิชิตอักษร กับพวก ที่กล่าวอ้างว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็น พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พ.ศ.2505 ซึ่งกรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบข้อมูล Field book ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ (เดิมกรมป่าไม้)เป็นผู้บันทึกจัดทำขึ้นเองตามมาตรฐานแผนที่และการรังวัดสากล ยืนยันว่าที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ดังนั้น การกระทำของนายชัยวัฒน์ กับพวก ที่ถอนหลักหมุด ส.ป.ก. จำนวน27 หมุด ก็ดี เอาหลักหมุดไปก็ดี การกระทำดังกล่าวจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 363 และมาตรา 334 ด้วยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร กับพวก ดังที่ได้กล่าวมาข้างตันเป็นการกระทำหน้าที่ที่มีลักษณะผิดต่อกฎหมายอาญาชัดเจน ดังนั้น เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงสั่งการให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.นครราชสีมา)แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหมูสีเพื่อให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไป

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ