ป.ป.ช. รุดตรวจโรงเรียนติดตั้งพัดลมเรียงยาว 72 ตัว


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด รุดตรวจสอบโรงเรียนติดพัดลมเพดาน เรียงยาว 72 ตัว ชี้ ผู้รับเหมาได้เสนอแก้ไขแล้ว

วันที่ 14 มี.ค. 2567 นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นร้อนแรงในสื่อออนไลน์ โรงเรียนติดพัดลมด้านนอกอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนกระดิ่งทอง (เทศบาล 2) เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กรณีดังกล่าวเกิดจาก แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5) กำหนดให้ใช้พัดลมโคจรติดเพดานขนาด 16 นิ้ว ผู้รับจ้างจึงได้จัดหาพัดลมโคจร ตามแบบ ปร.5 และให้ช่างเข้ามาติดตั้ง

สั่งถอดออกแล้ว รร.เทศบาล ติดตั้งพัดลม 72 ตัว

คอนเทนต์แนะนำ
ครูสาว เปิดใจ นั่งเก้าอี้รับแขกทั่วไป ไม่ใช่เก้าอี้ประจำตำแหน่งผอ.

พัดลม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตั้งพัดลมเพดาน

แต่ไม่สามารถติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ได้ เนื่องจากอาคารอเนกประสงค์มีโครงสร้างหลังคาสูง จึงได้ทำการติดตั้งนอกอาคาร และห้องน้ำ 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้พยายามแก้ไขโดยทำการออกแบบโครงสร้างเพื่อให้สามารถติดตั้งพัดลมโคจรได้โดยการทำโครงเหล็ก จากการพิจารณาวิเคราะห์แล้วการติดตั้งโครงเหล็ก ในลักษณะตามแบบจะทำให้มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร หลังคา และ วัตถุประสงค์ของการใช้อาคารอเนกประสงค์

ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ได้เสนอการแก้ไขโดยให้ติดตั้งพัดลมแบบติดผนังขนาดใหญ่เพื่อให้คงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ ในการใช้อาคาร ทั้งนี้ มูลค่าพัดลมที่นำมาติดตั้งใหม่จะมีราคาที่ไม่น้อยกว่ากำหนดไว้ในแบบ ปร. 5 และ อาจมีพัดลมตั้งพื้นเพิ่มเติมด้วย (สำหรับพัดลมเดิมที่มีการซื้อมาแล้วผู้รับจ้างจะรับภาระค่าใช้จ่ายเอง)

อย่างไรก็ตาม หากเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ มีการแก้ไขแบบการติดตั้งพัดลมแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะลงตรวจสอบติดตามผลอีกครั้ง ทั้งนี้ หากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการกระทำผิด จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ