สรุปเหตุป่วนชายแดนใต้ รวม 44 จุด หวังทำลายความไม่สงบห้วงเดือนรอมฎอน


โดย PPTV Online

เผยแพร่




ความคืบหน้าเกิดเหตุก่อกวนหลายจุด หวังทำลายความไม่สงบห้วงเดือนรอมฎอนและทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2567 เมื่อเวลาประมาณ  01.00 น. เป็นต้นไป ได้เกิดเหตุก่อกวนหลายจุด ในเขตจังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา หวังทำลายระบบเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง และพยายามสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศเดือนรอมฎอนสันติสุข ดังนี้

จังหวัดยะลา จำนวน 12 จุด

1. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพทมือถือ เครือขายระบบ AIS บ้านกาบัง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

คอนเทนต์แนะนำ
นายกฯ สั่ง รักษาการผบ.ตร.ลงพื้นที่ชายแดนใต้ด่วน หลังเหตุป่วนหลายจุด
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้ คนร้ายป่วนหลายจุด หวังทำลายเศรษฐกิจชายแดนใต้

ไฟใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
คนร้ายก่อกวนหลายจุดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพทมือถือ เครือขายระบบ AIS บ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

3. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณบ้านปูโละสะนีแย หมู่ที่ 4 ตำบลบานแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

4. เหตุเผายางรถยนต์ บนถนนบริเวณสี่แยกบ้านแหร บ้านปูโละสะนีแย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

5. เหตุเพลิงไหมในบริเวณพื้นที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ (รานอัติฟละ) บ้านเงาะกาโป ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา 

6. เหตุเพลิงไหม้บริเวณโรงงานไม้ยางพารา (โรงงานสามดาวพาราวูด) บ้านเจาะบันตัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

7. เหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้า บริเวณสามแยกทางเขา บ้านกูแบ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

8. เหตุลอบวางเพลิง บริษัทสหพันธ์การไฟฟ้า จำกัด (โรงบรรจุแก๊ส ปตท.) พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

9. เหตุลอบวางเพลิงโรงงานวัลภาเมทัลซีท พื้นที่บ้านบันนังบูโย หมู่ที่ 6 ตำบบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

10. เหตุลอบวางเพลิงในโรงโม่ธนบดี (ชินวร) บ้านกูเบ หมู่ที่ 4 ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

11. เหตุลอบวางเพลิงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เครือข่ายระบบ True ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

12.เหตุเผายางและโรยตะปูเรือใบ บนถนนหมายเลข 410 (ตรงป้ายบ้านคลองน้ำขุ่น) ในพื้นที่ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

จังหวัดปัตตานี จำนวน 23 จุด

1. เหตุไฟไหม้ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาปูยุด ตำบลปูยุด จังหวัดปัตตานี ได้รับความเสียหาย  

2. เหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

3. เหตุเพลิงไหม้ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาบางปู พื้นที่ บ้านบางปู หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

4. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เก่า ริมถนนเส้น 4092 ในพื้นที่บ้านเจาะบาแน หมู่ที่ 6 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

5. เหตุเผายางรถยนต์ บนถนนหมายเลข 410 บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี หมู่ที่ 4 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

6. เหตุเผายางรถยนต์บริเวณโค้ง บ้านบางูกา หมู่ที่ 4 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

7. เหตุเผาร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) หน้ามหาลัยฟาฏอนี หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้รับความเสียหายบางส่วน

8. เหตุวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาหน้าโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

9. เหตุวางเพลิงห้องพักรายวันโฮมสวีทโฮมรีสอร์ท พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

10. เหตุเผายาง บริเวณสะพานชะเมา หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

11. เหตุเพลิงไหม้สำนักงานการไฟฟาส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งยางแดง บ้านปาแดปาลัส หมู่ที่ 1 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

12. พยายามลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาอำเภอไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

13. เหตุลอบวางเพลิงสายสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล บ้านปากู หมู่ที่ 5 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

14. เหตุลอบวางเพลิงสายสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณเสาไฟฟ้า บ้านจะมือฆา หมู่ที่ 7 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

15. เหตุลอบวางเพลิงเสาไฟฟ้าในพื้นที่ บ้านมอแซง หมู่ที่ 4 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

16. เหตุเพลิงไหม้สายอินเทอร์เน็ต ริมถนนหมายเลข 4060 ในพื้นที่บ้านอุแตบือราแง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

17. เหตุลอบวางเพลิงเสาไฟฟ้า บริเวณบ้านบิลยา หมู่ที่ 4 ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

18. เหตุลอบวางเพลิงในพื้นที่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

19. ลอบวางเพลิงสายเคเบิ้ลในพื้นที่ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

20. ลอบวางเพลิงยางรถยนต์ในพื้นที่ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

21. ลอบวางเพลิงกล้องวงจรปิด และเผายางรถยนต์ บริเวณ บ้านปอเนาะ (บ.ย่อย บ.แม่กัง) หมู่ที่ 1 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

22. เหตุเผายางบนถนนเส้น 4157 บริเวณรอยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี กับ บ้านท่าสู ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี 

23. เหตุเผายางรถยนต์ บริเวณถนนสาย 409 ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านยางแดง ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และ พบวัตถุต้องสงสัยบริเวณโคนเสาไฟฟ้า ใกล้ที่เกิดเหตุ 

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 จุด

1. เหตุเผารถเกลี่ยถนน หมายเลข 4056 เขตรอยต่อบ้านกูวา หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ กับบ้านบาโงฮูมอ หมู่ที่ 5 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

2. เหตุเผากล้องวงจรปิด หน้าโรงเรียนบ้านตามุง ในพื้นที่บ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

3. เหตุเผากล้องวงจรปิด หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ในพื้นที่บ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

4. เหตุลอบวางเพลิงโรงไม้ บ้านปรียอ หมู่ที่ 1 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

5. เหตุลอบวางเพลิงโรงงานดินขาว บ้านบาโงดุดุง หมู่ที่ 6 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

6. เหตุเผากล้อง CCTV ในพื้นที่ บ้านปูโป หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

7. เหตุลอบวางเพลิงในเหมืองแร่ พื้นที่ บ้านไอร์บาลอ หมู่ที่ 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสงขลา จำนวน 2 จุด

1. เหตุเพลิงไหม้เสาสัญญาณโทรศัพท์ AIS ตรงข้ามมัสยิดนุรุดดีน บ้านล่องควน หมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

2. เหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้าและเสาสัญญาณโทรศัพท์ Dtac ยูเทิร์นตูหยง หมู่ที่ 2 บ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ด้าน พล.ท. ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการตามขั้นตอน โดยเฉพาะการดูแลป้องกันพื้นที่ให้มีความปลอดภัย เร่งสอบสวนหาสาเหตุ และแรงจูงใจการก่อเหตุ พร้อมให้ขยายผลไปยังผู้ร่วมก่อเหตุ และยังฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน ย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และกันพื้นที่เกิดเหตุ กันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนรอนฎอนอันประเสริฐของพี่น้องประชาชน ที่มุ่งเป้าหวังสร้างความหวาดกลัว ทำลายเศรษฐกิจของพื้นที่ที่กำลังฟื้นตัวเป็นสำคัญและขอความร่วมมือประชาชน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หากผู้ใดพบเบาะแส หรือพบวัตถุต้องสงสัย แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรง แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โทร 061-1732999 หรือเบอร์สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 1341 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคาทองวันนี้ (22 มี.ค.2567) ย่อตัวตามต่างประเทศ "ลง 100 บาท"

รู้จัก “จันทรุปราคา” รับปรากฏการณ์ “ราหูอมจันทร์” ครั้งแรกของปี 2567

ซน ฮึง-มิน ลั่นจะเล่นทีมชาติต่อเพื่อแฟนบอลเกาหลีใต้

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ