กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทย 50 อัตรา ฝึกงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น 3 ปี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครหญิงไทย 50 อัตรา บินไปฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น 3 ปี ฝึกเสร็จเตรียมรับเงินสนับสนุนกว่า 6 แสนเยน รับสมัครระหว่าง 1-3 เม.ย. นี้

23 มี.ค. 67 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 5 (เพศหญิง) ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและงานบริการ จำนวน 50 อัตรา

อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานพ่นสี งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ งานหล่อพลาสติก งานทำขนมปัง และงานบริการ เป็นต้น โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คอนเทนต์แนะนำ
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครหญิงไทย ทำงานนวดในมาเลเซีย 50 อัตรา
เริ่มแล้ว! กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการ 35 อัตรา ถึง 2 เม.ย. 67
กรมทางหลวง รับสมัครข้าราชการ 42 อัตรา ระหว่าง 15 มี.ค. ถึง 4 เม.ย. 67

ภาพประกาศ กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ประกาศ กรมการจัดหางาน

สำหรับสวัสดิการและค่าตอบแทน จะได้รับฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี โดยผู้ผ่านการคัดเลือก เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,115 บาท ฟรี ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานทางเทคนิค และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 143,304 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ด้านคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีรอยสักบนร่างกาย ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายหรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น เป็นต้น สำหรับการสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบข้อเขียนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นฯ

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook IMthailand

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02-245-9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ