กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครข้าราชการ 14 อัตรา ถึง 14 พ.ค. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท สมัครได้ถึง 14 พ.ค. 67

กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งหมด 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา ค่าตอบแทนระหว่าง 11,500 - 16,500 บาท รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คอนเทนต์แนะนำ
กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา เริ่มวันนี้ ถึง 25 พ.ค. 67
สำนักงบประมาณ รับสมัครพนักงานธุรการ 16 อัตรา ถึง 13 พ.ค. 67
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครข้าราชการหลายอัตรา ถึง 9 พ.ค. 67

ภาพประกาศ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประกาศ กรมกิจการผู้สูงอายุ

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
  • อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
  • อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน  11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ทั้งนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบในทุกตำแหน่ง ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครหรือสูงกว่า

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  https://dop.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 พฤษภาคม 2567

 

ที่มา : ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ครั้งแรกในรอบพันล้านปี! สองสิ่งมีชีวิตรวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวอย่างแท้จริง

ราคาทองวันนี้ (23 เม.ย.2567) เปิดตลาด “ร่วง 850 บาท” แรงเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย

“สารวัตรแจ๊ะ” ยื่นฟ้องทนายดัง โพสต์หมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ