เช็กเลย! มหาเถรสมาคมจัดลำดับพัดยศสมณศักดิ์พระสงฆ์ ในงานพระราชพิธี และรัฐพิธีรูปแบบใหม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มติมหาเถรสมาคม ปรับปรุงจัดลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ ในงานพระราชพิธี และรัฐพิธีรูปแบบใหม่

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเลขาธิการมหาเถรสมาคม ลงนาม มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 9/2567 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ 302/2567 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงการจัดลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอ ว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541

คอนเทนต์แนะนำ
วันหยุดพฤษภาคม 2567 แนะวิธีลาให้หยุดยาวถึง 6 วัน รวมพักผ่อนตลอดเดือน 11 วัน
ปฏิทินวันหยุด “พฤษภาคม 2567” เช็กวันหยุดยาว-วันจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ

นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ ในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี และคณะสงฆ์ได้ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังมาธิการ ประกอบกับ มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 27กุมกาพันธ์ 2541 เรื่อง ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ ในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี การแต่งตั้งพระสังมาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ และการขอพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสมณศักดิ์เพิ่มอีก เช่น พระครูที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ พระครูเทียบเจ้าคณะอำเภอ และพระครูสัญญาบัตรสายวิปัสสนาธุระ (เพิ่มบางตำแหน่ง) ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับการจัดลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ ในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้ว นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แนบถวายมาพร้อมนี้ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงการจัดลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ ในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ตามที่เสนอ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม ดังนี้

ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี
ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี
ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี
ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญในงานพระราชพิธี และรัฐพิธี

ครั้งแรกในรอบพันล้านปี! สองสิ่งมีชีวิตรวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวอย่างแท้จริง

ราคาทองวันนี้ (23 เม.ย.2567) เปิดตลาด “ร่วง 850 บาท” แรงเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย

“สารวัตรแจ๊ะ” ยื่นฟ้องทนายดัง โพสต์หมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ใช้ปากเตะบอล | แมตช์สุดท้ายพรีเมียร์ลีก

ใช้ปากเตะบอล | แมตช์สุดท้ายพรีเมียร์ลีก

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ