โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระมหาวีระนิต" วัดโมลีโลกยาราม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระมหาวีระนิต” วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวัชรวิมล

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 25 ข หน้า 1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวัชรวิมล

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ "พระธรรมราชานุวัตร" วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งพระครูพราหมณ์ รวม 7 คน

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระมหาวีระนิต" วัดโมลีโลกยาราม ราชกิจจานุเบกษา
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระมหาวีระนิต" วัดโมลีโลกยาราม

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

"โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ" ไม่เปิดเผยค่าลิขสิทธิ์บอลยูโร 2024 ย้ำ PPTV ถ่ายทอดสด

แบรนด์ดังแจง ปม อย.ตรวจพบสาร "ไซบูทรามีน" ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

7 มิ.ย.67! กฟน.ประกาศ “ดับไฟ” 4 พื้นที่ กทม.-สมุทรปราการ

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ