โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ "พระธรรมเมธี - พระธรรมวชิรญาณ" พระราชาคณะเจ้าคณะรอง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมเมธี” วัดจันทนาราม และ “พระธรรมวชิรญาณ” วัดบวรนิเวศ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 28 ข หน้า 1 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ "พระธรรมวชิรมุนี - พระธรรมวัชรบัณฑิต" เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง
โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ "เจ้าคุณฌอน - เจ้าคุณอนิลมาน" เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ "พระธรรมเมธี - พระธรรมวชิรญาณ" พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ราชกิจจานุเบกษา
โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ "พระธรรมเมธี - พระธรรมวชิรญาณ" พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

1.พระธรรมเมธี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราลังการ สุนทรญาณสัมปยุต วิสุทธิสีลาจารวิมล โสภณศาสนวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

2.พระธรรมวชิรญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง  มีราชทินนามตามที่จารึก ในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรรังษี ปรีชาศาสนกิจบริหาร ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุคราะห์พระภิกษุสามณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ดูวอลเลย์บอลสด ตุรกี พบ ไทย วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก VNL 2024 วันที่ 12 มิ.ย. 67

โปรแกรมบอลยูโร 2024 ทุกคู่ เวลาแข่งขัน EURO 2024

จับตา! ศาล รธน.พิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล ลุ้นเปิดไต่สวนหรือไม่?

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ