รองผบ.ทร. ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพเรือ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รองผู้บัญชาการทหารเรือตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดิน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้น

วันที่ 19 - 21 มิ.ย.67 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จ.สงขลา) ประกอบด้วย ที่ดินเกาะแต้ว ต.เกาะแต้ว และ ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา และที่ดินสวนเก๋ง ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา และร่วมพิจารณาดำเนินการที่ดินบริเวณ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยฟังการบรรยายสรุป ร่วมพิจารณา และให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินก่อนเข้าตรวจพื้นที่ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา

คอนเทนต์แนะนำ
ผบ.ทร.ส่งมอบการซ่อมเรือพระราชพิธี 14 ลำ ให้กรมศิลปากร
ผบ.ทร.รุดเยี่ยมกำลังพล “เรือหลวงคีรีรัฐ” บาดเจ็บเหตุกระสุนปืนเรือหลวงชลบุรี ลั่นใส่
พบแล้ว! เรือน้ำมันเถื่อนของกลาง 3 ลำ เตรียมนำเข้าท่าเรือสงขลา

ภาพรองผบ.ทร. ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพเรือ กองทัพเรือ
รองผบ.ทร. ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพเรือ

การตรวจที่ดินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ภายใต้การปกครองของทัพเรือภาคที่ 2 และรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะต้องได้รับการขับเคลื่อนระดับนโยบาย อีกทั้งเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับกองทัพเรือ

รองผู้บัญชาการทหารเรือเน้นย้ำว่า การตรวจที่ดินในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 2 นอกจากจะมีปัญหาคล้ายกับพื้นที่อื่น ในการที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ยังมีงานที่ต่างออกไปคือ การแลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชน และการขอถอนสภาพที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า เพื่อขึ้นทะเบียนและใช้ในราชการต่อไป จำเป็นต้องอาศัยความเอาใจใส่ และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญคือ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมาก

ภาพรองผบ.ทร. ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพเรือ กองทัพเรือ
รองผบ.ทร. ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพเรือ

ดังนั้น หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องที่จะให้คณะกรรมการฯ ช่วยเหลือ สามารถแจ้งผ่านฝ่ายเลขาฯ ได้ตลอดเวลา และเชื่อมั่นว่า หากตั้งใจจริง และมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องแล้ว งานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของกองทัพเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การใช้ที่ดินของกองทัพเรือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือไปพร้อมกับการได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือด้านการส่งกำลังบำรุงในการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพเรือที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

ภาพรองผบ.ทร. ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพเรือ กองทัพเรือ
รองผบ.ทร. ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินกองทัพเรือ

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ