ทำอย่างไรเมื่ออาหาร กลายเป็นขยะ!

สนับสนุนเนื้อหาโดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัจจุบันประชากร 870 ล้านคนทั่วโลก กำลังเผชิญกับความหิวโหย  ในขณะที่แต่ละปียังมีอาหารเหลือทิ้งจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐอเมริกาที่ทิ้งอาหารมากกว่า 43 พันล้านปอนด์ต่อปี  และในประเทศไทยเอง จากสถิติของกรมควบคุมมลพิษในปี 2560 พบว่าปริมาณขยะอาหารคิดเป็น 64% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด หรือคิดเป็น 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  ซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นเพียงปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บโดยเทศบาลเท่านั้น ยังไม่รวมขยะอาหารจากภาคธุรกิจที่จ้าง บริษัทเอกชนดำเนินการ  

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP สุขภาพ