กรมวิทย์ฯ แนะ ท้องถิ่นไม่ควรซื้อวัคซีน โควิด-19 เอง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัญหาเรื่องจำนวนวัคซีนที่จะได้รับไม่เพียงพอกับปริมาณประชากร เป็นสิ่งที่ทำให้ภาครัฐต้องกำหนดว่า ใครจะได้ฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก หรือ เป็นกลุ่มใด มีการคาดการณ์ว่า การกำหนดกรอบว่าใครจะได้ฉีดวัคซีนก่อนหรือหลังอาจทำให้เกิดปัญหาได้ จะเห็นได้จากการที่ท้องถิ่นหลายจังหวัด เตรียมงบประมาณ เพื่อซื้อวัคซีนจากรัฐบาล ประเด็นนี้ทำให้ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกมาเตือนว่า หากปล่อยให้จัดซื้อหรือฉีดวัคซีนตามการจัดสรรงบของท้องถิ่นอาจเกิดความเหลื่อมล้ำและเกิดปัญหาได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP สุขภาพ