ฝึกเด็กๆ ให้ห่างไกลเชื้อโรคโควิด-19

สนับสนุนเนื้อหาโดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เชื้อโรค มักปนเปื้อนอยู่ตามพื้นห้องหรือของเล่นต่างๆ หากเด็กๆ สัมผัสและนำเข้าสู่ร่างกาย ผ่านปาก จมูก หรือตา อาจเป็นเหตุทำให้เจ็บป่วยได้ ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องทำความสะอาดร่างกายและสิ่งของอยู่สม่ำเสมอ​

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ