สธ.ต่อยอดวิจัย “ฟ้าทะลายโจร” รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ระยะ 2


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อยอดศึกษาวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระยะที่ 2 เพื่อยืนยันประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาพบผู้ป่วย ส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น

สธ.ทดสอบฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง พบยับยั้งฆ่าโควิด-19ได้

ทดลองใช้สารสกัด "ฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิด-19 ในผู้ป่วยได้ผลดี

วันนี้ 28 ม.ค. 2564 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังการประชุม ติดตามผลการดำเนินงานวิจัย โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อระยะเวลาการหายจากอาการโรคโควิด – 19 ที่ผ่านมา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการศึกษาในจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นและศึกษาความปลอดภัยระยะสั้นของการรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงในผู้ป่วยโรคโควิด – 19 เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาร่วมกับการรักษามาตรฐาน

 จากกรณีที่มี การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทำการศึกษานำร่องการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย โควิด - 19 ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 6 ราย ซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้น  ในผู้ป่วยที่รับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ขนาด 180 มิลลิกรัม/วัน ผู้ป่วยทุกราย มีอาการดีขึ้นตั้งแต่วันที่สามของการได้รับสารสกัดดังกล่าว โดยหากแยกรายละเอียดอาการ จะพบว่า อาการไอ, เจ็บคอ, มีเสมหะ , มีน้ำมูก , ปวดกล้ามเนื้อ และปวดศีรษะ มีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียง ค่าการทำงานของตับและไต อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ล่าสุดทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การเภสัชกรรม ศึกษาวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อระยะเวลาการหายจากอาการโรคโควิด-19 เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการร่วมรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งได้ออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นแบบสุ่มปกปิดสองทาง เพื่อลดอคติ ของการประเมินผลและมีหลักฐานการวิจัยที่ชัดเจนน่าเชื่อถือในการยืนยันประสิทธิผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจร และเพิ่มเติมการเพาะเลี้ยงเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ จากตัวอย่างโพรงจมูกของอาสาสมัครเพื่อศึกษาผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจร ต่อจำนวนเชื้อไวรัส  ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ต้องการอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ราย ทั้งนี้เก็บข้อมูลอาสาสมัครในโครงการแล้ว 30 ราย และส่งต่อตัวอย่างของอาสาสมัครแก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการเพาะเลี้ยงเชื้อ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและเผยความก้าวหน้าของการวิจัยดังกล่าว ต่อไป

สำหรับประชาชนท่านใด หากมีอาการคล้ายอาการไข้หวัด ไอ เจ็บคอ  ควรกินยาฟ้าทะลายโจรทันที แต่หากกินยาฟ้าทะลายโจรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ และไม่ควรกินยา ฟ้าทะลายโจรเพื่อการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานทางวิชาการเพียงพอ ว่าฟ้าทะลายโจรสามารถ ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ฟ้าทะลายโจร สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนฟ้าทะลายโจร โทร. 065 504 5678 หรือ ช่องทางwww.facebook.com/dtam.moph และ Line @DTAM

 

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ