นายกฯถกเอกชนเปิด 10 ล้านโดส"วัคซีนโควิด-19 ทางเลือก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"ประยุทธ์" นั่งหัวโต๊ะ ยังได้หารือกับภาคเอกชน และเห็นชอบแผน "วัคซีนทางเลือก" โดยมองว่าหากเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชน จัดหาและบริการวัคซีนได้ 10 ล้านโดส จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ