รวมประเทศอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รายชื่อประเทศที่อนุญาตชาวต่างชาติฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งในรูปแบบของทัวร์และวีซ่าอื่น ๆ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ