จองฉีดวัคซีนหมอพร้อมต่างจังหวัด "ลำปางแชมป์" ยอดจองครบ 100%


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หมอพร้อม เปิด ยอดจองฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 10 พ.ค.64 ทั้ง 77 จังหวัด พบ ลำปาง สูงสุด กว่า 2 แสนราย คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเมืองผู้สูงอายุอันดับ 1 ของประเทศ

เป็นเวลา 10 วันแล้ว ที่มีการเปิดให้ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ลงทะเบียนเพื่อจองคิวในการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ "หมอพร้อม" ซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่าจำนวนการจองคิวทั้งหมด 1,608,006 คน ในจำนวนพบว่า จังหวัดลำปางมียอดจองคิวสูงที่สุด คือ 223,976 คน

คนจองวัคซีน "หมอพร้อม" ทะลุล้านกับความคืบหน้าฉีดวัคซีนโควิดในไทย

เช็ก 2 กลุ่มแรกจองคิวฉีดวัคซีนโควิดได้ก่อนผ่าน LINE หมอพร้อม 1 พ.ค.64

ไม่มีไลน์ทำอย่างไร? เปิดช่องทางจองฉีดวัคซีนนอกจาก “ไลน์หมอพร้อม”

ซึ่งสาเหตุที่ จ.ลำปาง มียอดจองการฉีดวัคซีนมากที่สุดในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) และเมื่อสอบถามไปทางศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง พบว่า 

ถ้าเจาะลงไปที่จำนวนประชากรในจังหวัดลำปาง มีข้อมูลว่า จังหวัดลำปางมีประชากร 750,000 คน โดยประมาณ มีประชากรที่อยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีน คืออายุ เกิน 60 ปี และมีโรคประจำตัว 7 โรค เช่น เบาหวาน ความดัน 220,000 คน โดยประมาณ

ทีมลำปางวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนประชากร 7.5 แสนคน พบว่า หากจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ประชากรอย่างน้อย 500,000 คน ต้องได้รับวัคซีน ดังนั้น เมื่อเปิดจองวัคซีน เป้าหมายสำคัญคือ ให้กลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนโควิด ทุกคนมีโอกาสได้รับการฉีดวัคซีน และเมื่อสำรวจกลุ่มเสี่ยงพบว่ามี 2.2 แสนคน จึงดำเนินการให้คนเหล่านั้นสามารถจองวัคซีนได้

โดยมีวิธีการคือ 

1.ให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม”

2.ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัด นัดหมายประชาชน จองวัคซีน ผ่านระบบ  MOPHIC ของกระทรวงสาธารณสุข เข้าถึงประชาชน ทั่วถึง รวดเร็ว

3. อสม.เข้าถึงแบบเคาะประตูบ้าน สื่อสารความสำคัญของวัคซีนโควิดในประชาชนรับทราบ เน้นการสื่อสารถึงความจำเป็นในการได้รับวัคซีนโควิด  สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ว่าการได้รับวัคซีนคือทางรอด ในสถานการณ์ที่ไม่อาจประเมินได้ว่า ในอนาคตจะมีวัคซีนมาอีกหรือไม่อย่างไร ดังนั้นจึงต้องได้รับวัคซีนก่อน รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจรุนแรง หรือขยายวงกว่านี้ก็ได้ การได้รับวัคซีน คือทางรอด วัคซีนที่ดี ที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดเข้ามาในตัวเราแล้ว

" กลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก และปฏิบัติการเชิงรุกก็สำคัญ กำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ทำให้จังหวัดลำปางมียอดการจองวัคซีนผ่านหมอพร้อม ถึง 2.2 แสน คน คิดเป็น 100% ของกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดลำปางจึงเป็นพื้นที่ที่มีวัคซีนในมือเพียงพอสำหรับคนอย่างน้อย 2.2 แสนคน " 

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ