ราชกิจจาประกาศ "ฟ้าทะลายโจร" บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจาประกาศ "ฟ้าทะลายโจร" บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พร้อมเงื่อนไขใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 หนึ่งในนั้นมีส่วนของ ฟ้าทะลายโจร ด้วย 3 รายการ คือ 

เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย "วัคซีนโควิด 19" ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

เจาะการทดลอง ฟ้าทะลายโจร กำจัดไวรัสได้ แต่ไม่ยืนยันว่าป้องกันโควิด-19 ได้

ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร มีเงื่อนไขการใช้ คือ

1.ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide*

 

 

กระจายฟ้าทะลายโจร 6 แสนแคปซูลทั่วประเทศ รักษาผู้ป่วยโควิด-19

3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

ยาจากผงฟ้าทะลายโจร มีเงื่อนไขการใช้ คือ

1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide*

3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดย น้ำหนัก (w/w) มีเงื่อนไขการใช้ คือ 

1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้

2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60 - 120 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

หมายเหตุ* andrographolide สารประเภทกลุ่มแลคโตน (lactones) เป็นสาร​สำคัญหลักในการออกฤทธิ์ที่พบในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

นอกจากนี้ มีสมุนไพรที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร อีก 2 ประเภทคือ 

ยาทำลายพระสุเมรุ (คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2) ใช้สำหรับแก้ลมเปลี่ยวดำ เป็นโรคลมชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบกับความเย็นมากจนเป็นตะคริว ผู้ป่วยมีอาการ กล้ามเนื้อเกร็งอย่างรุนแรง กระตุก ทำให้เจ็บปวดบริเวณที่เป็นมาก มักแก้โดยการนวดจุดบริเวณตาตุ่ม ด้านในหรืออาจรักษาด้วยยาสังขวิไชยหรือยาทำลายพระสุเมร รวมถึงเป็นยาเสริมเพื่อฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคลมอัมพฤกษ์อัมพาต

ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก (เภสัชตำรับโรงพยาบาล) มีเงื่อนไขคือ

1. เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาล ใช้สำหรับบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก

2. สูตรตำรับประกอบด้วยสมุนไพรดังต่อไปนี้ 1. เหงือกปลาหมอ 5 ส่วน 2. เพชรสังฆาต 5 ส่วน 3. สมอไทย 5 ส่วน 4. พริกไทยล่อน 5 ส่วน 5. ขมิ้นชัน 1 ส่วน 6.ราชดัด 2.5 ส่วน และ 7.โกฐน้ำเต้า 2.5 ส่วน

สำหรับการประกาศ บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 นั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ

ส่งผลให้ประเทศไทย สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ ในปัจจุบัน

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา 

เอเชียนกมส์2022-B เอเชียนกมส์2022-B
TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ