เปิดขั้นตอนจอง-ชำระเงินฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ผ่านรพ.เอกชน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โรงพยาบาลเอกชนดีเดย์เปิดจอง และ ชำระค่า ฉีดวัคซีนทางเลือกป้องกันโควิด-19 “โมเดอร์นา” ส่วนใหญ่ให้จ่ายเต็มจำนวน ระบุไม่คืนเงินหากยกเลิกจอง

ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นครั้งแรกที่ "สมาคมโรงพยาบาลเอกชน" ประกาศเคาะราคาฉีดวัคซีนโควิด-19  "โมเดอร์นา" moderna วัคซีนทางเลือก ในราคา 1,700 บาทต่อเข็ม โดยจะใช้อัตราฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ราคาเดียวกันทุกโรงพยาบาล พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีนและให้ชำระเงินค่าวัคซีนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดรับชำระเงินและให้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วดังต่อไปนี้

รพ.เอกชนประกาศคืนเงินส่วนต่าง 400 บาท หลังเคาะราคาวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม 3,400 บาท

รพ.เอกชน เตรียมหารือเปิดให้ปชช.จองวัคซีนทางเลือก

องค์การเภสัชกรรม ปัดผูกขาดนำเข้าวัคซีนโควิด ย้ำเป็นนโยบายผู้ผลิตขายให้รัฐเท่านั้น

ศิริราช ประกาศ พร้อมฉีดวัคซีนตามนัด 7-11 มิ.ย. เช็ก 25  จุดทั่วกรุงเทพฯพร้อมปักเข็ม 7 มิ.ย.64 : PPTVHD36

  • โรงพยาบาลในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป เปิดให้จองผ่านไลน์ Line @THGinfo โดยให้ชำระค่ามัดจำวัคซีน 1,200 บาท/เข็ม สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ส่วนคิวในการฉีดวัคซีนทางโรงพยาบาลจะประกาศให้ทราบภายหลัง

 

  • โรงพยาบาลและคลินิกในเครือพรินซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดให้ชำระเงินค่ามัดจำวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 1,700 บาท/ โดส (รวมค่าบริการ และค่าแพทย์) ผ่านแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังอย่างลาซาด้า(Lazada) ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคมออนไลน์และมีการแชร์ข้อมูลนี้จำนวนมากลักษณะการจ่ายต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลก่อน จากนั้นจะได้รับข้อความให้ชำระเงินผ่านทางลาซาด้า ส่วนขั้นตอนการยืนยัน จองวันและเวลาในการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน เมื่อทางโรงพยาบาลฯ ทราบกำหนดเวลาการส่งมอบวัคซีนทางเลือกแล้ว ทางโรงพยาบาลฯจะส่ง SMS และ/หรือ E-mail เพื่อให้ยืนยันและจองวันและเวลาในการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน

 โดยทางเครือโรงพยาบาลเปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นาแบบกระตุ้นภูมิคุ้มกันจำนวน 1 เข็มสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดอื่นๆ มาแล้วด้วย พร้อมทั้งระบุว่า จะได้รับวัคซีนในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

 

  • โรงพยาบาลในเครือพญาไท กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดการจองวัคซีนโมเดอร์นา ให้ลำดับการจองฉีดวัคซีนจะเรียงจากวันและเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง ให้ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,700 บาท/เข็ม รวมค่าบริการรพ.และค่าประกันวัคซีน ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี) ราคาดังกล่าวรวมค่าประกันแพ้วัคซีน ในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาท และผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

ชำระเงินจองได้ตามจำนวนเข็ม (โดส) หลังจากชำระเงินจองแล้ว หากภายหลังไม่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้ เนื่องจากทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือล่าช้ากว่ากำหนด ให้เลือกรับเงินคืนเต็มจำนวนตามที่ได้จองไว้ หรือ เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดหมายให้มารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไปโดยเร็วที่สุด (โดยคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565)

กรณีทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

 

  • โรงพยาบาลเครือบางกอกเชนฮอสพิทอล หรือ เครือ เกษมราษฎร์ เปิดให้จองทั้งผู้ที่ไม่เคยรับและเคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดอื่นๆ มาแล้ว  สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว ควรเว้นระยะการฉีดอย่างน้อย 6 เดือน

โดยกำหนดให้ผู้จองวัคซีน “โมเดอร์นา” ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนคือ โดสละ 1,700 บาทกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ สามารถขอรับเงินคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง หรือ แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนในล็อตต่อไป

กรณีที่ทำการจองและชำระเงินค่าจองมาแล้ว แต่แจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี โดยสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย

  • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เปิดให้จองวัคซีน ผ่านทางระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.chularat.com กำหนดให้ ชำระค่าจองวัคซีนโมเดอร์นาล่วงหน้าจำนวน 1,200 บาท ต่อ เข็ม หรือ ชำระเต็มจำนวน เมื่อมีการจัดสรรวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลจะเก็บส่วนที่เหลือจำนวน 500 บาท / เข็ม โดยจ่ายส่วนที่เหลือในวันที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน พร้อมย้ำว่า ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม กำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ1,100บ.(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง ค่าประกันรายบุคคล) โดยล็อตแรกจะนำเข้า 5 ล้านโดสเริ่มนำเข้าไตรมาส 4/64 จำนวน 3.9ล้านโดส และไตรมาส 1/65 จำนวน 1.1ล้านโดส

คอนเทนต์แนะนำ
ผลวิจัยโมเดอร์นา วัคซีนป้องกันโควิดเดลตาได้ดี | 30 มิ.ย. 64 | รอบโลก DAILY

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ