ศูนย์พักคอย วัดสุทธิฯ ว่างแต่รับคนไม่ได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่




กรณีชุมชน วัด และ พื้นทีเอกชน เปิดศูนย์พักคอย รองรับผู้ติดเชื้อโควิด เพื่อรอส่งต่อไปโรงพยาบาล หรือ เพื่อแยกคนติดเชื้อออกจากบ้าน เพื่อป้องกันคนในครอบครัวติดเชื้อตามไปด้วยน แม้จะเป็นแนวทางที่ดี แต่ล่าสุดพบปัญหาเรื่องขั้นตอนและกระบวนการ ที่ทำให้ ศูนย์พักคอยบางแห่งรับคนติดเชื้อมาอยู่ไม่ได้ ทั้งทีเตียงว่าง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ