"ซิโนฟาร์ม" มาเพิ่ม ล็อตที่ 9 อีก 4 ล้านโดส


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"ซิโนฟาร์ม" มาเพิ่ม ล็อตที่ 9 อีก 4 ล้านโดส ขณะที่การฉีดให้กลุ่มเปราะบางอยู่ที่ 298,438 โดส

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   ระบุว่า วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่ 9 จำนวน 4 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยแล้ว รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 12 ก.ย.2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านโดส

เช็กรายชื่อ 43 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับเด็ก

ครั้งแรกของโลก "ซิโนแวคทดลองวัคซีนโควิด-19ในเด็กตั้งแต่ 6 เดือน"

โดย วัคซีนในล็อตดังกล่าวจะทยอยจัดส่งให้แก่องค์กร/นิติบุคคล อปท และโรงพยาบาลที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไป

ขณะที่ การฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง คือ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง  พระ/นักบวช และ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2564  รวมทั้งสิ้น 298,438 โดส เข็มที่ 1 จำนวน 220,086 โดส เข็ม 2  จำนวน 78,352 โดส

ขณะเดียวกัน วัคซีนบริจาคสำหรับกลุ่มเปราะบางจัดส่งไปแล้วรอการฉีดอีก 448,964 โดส  โดยเป็นวัคซีนเข็ม 2 ที่ยังไม่ได้ฉีด และวัคซีนที่จัดส่งให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อนำไปฉีดตามจังหวัดต่างๆ ต่อไป

 

 

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ