เช็กมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศ 1 พ.ย. ยกเลิกเคอร์ฟิว เว้น 7 จังหวัด สั่งกทม.หามาตรการร้านเหล้า


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เช็กมาตรการผ่อนคลายพื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง ยกเลิกเคอร์ฟิว เว้น 7 จังหวัดสีแดงเข้ม ปรับกรุงเทพฯพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวรับเปิดประเทศ ศบค.ห่วงร้านเหล้าในกรุงเทพฯหวั่นเป็นจุดแพร่เชื้อ สั่งกทม.เร่งหามาตรการร่วมกับผู้ประกอบการ

วันนี้ 29 ต.ค. 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงผลประชุมศบค.ชุดใหญ่ ว่า การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19 สรุปได้ดังนี้ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ 7 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 จังหวัด

เที่ยวไทยกลับไปต้องกักตัว? ปัจจัยที่ นทท. อาจไม่มาเที่ยวเมื่อไทยเปิดประเทศ 1 พ.ย.

กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าสู่ "ฤดูหนาว" เริ่ม 2 พ.ย. 64

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา และภูเก็ต โดยกระบี่ พังงา และภูเก็ต เป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์อยู่แล้ว แต่กรุงเทพฯ ในที่ประชุมวันนี้ มีการพิจารณาเรื่องนี้นานพอสมควรมีคงวามห่วงใยในประเด็นมาตรการที่ออกมากำกับอย่างเต็มที่ เพราะถ้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว พื้นที่สีฟ้า ถ้าพูดกันง่ายๆคือพื้นที่สีเขียวสามารถใช้ชีวิตแบบปกติ โดยเฉพาะเรื่องของสุรา การดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งหลายจะปล่อยเกิดขึ้นโดยวิถีปกติไม่ได้ เพราะเป็นเหตุของการติดเชื้อ และ จะเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดกลับคืนมาได้ 

โดยเฉพาะกรุงเทพฯ มีความซับซ้อนในการควบคุมโรค ในที่ประชุมแจ้งว่าในเมื่อต้องการเปิดประเทศทางผอ.ศบค.ได้สั่งการให้ทางกทม. นำข้อกังวลไปประชุมไปหามาตรการโดยคณะกรรมการโรคติดต่อของกทม.จะต้องออกมาตารการเฉพาะในเรื่องของการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านผู้ว่าฯกทม.ก็ได้กล่าวถึงพื้นฐานเดิมก็คือ มีระบบของการจัดการ SHA หรือ SHA Plus ที่ให้สถานที่ต่างๆประเมินตนเอง หรือ ประเมินผ่านของคณะกรรมการควบคุมโรคกทม. อันนี้ก็จะให้ ซึ่งในที่ประชุมยังบอกด้วยว่า ในลักษณะองค์กร สถานประกอบการ หรือ สมาคมที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ขอให้มามีส่วนร่วมกันรับผิดชอบในการที่จะต้องดำเนินกิจการ กิจกรรมให้กลับเหมือนเดิม เมื่อมีภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือ การแพร่ระบาดจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 1 พ.ย. 2564

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 • การห้ามออกนอก เคหสถาน ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการ เดินทางที่ไม่จำเป็น ห้ามออกนอกเคหสถาน 23.00-03.00 น.
 • Work From Home  อย่างน้อย 70% หน่วยงานของรัฐผู้ประกอบการภาคเอกชนปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา  ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า50 คน
 • สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ศธ.และ อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยมีมาตรการกำกับอย่างเคร่งครัด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ  ให้เปิดดำเนินการแบบรับไป - กลับได้โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด ตามมาตรการฯ
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการฯ จัดการแข่งขันได้ จำกัดผู้ชม  กีฬาในร่ม ไม่มีผู้ชม  กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 25 % กรณีแข่งขันให้คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพิจารณา
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคฯ  พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ 50 %   พื้นที่เปิดโล่ง 75 %
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดประชุม ไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสมกับ ขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน22.00 น.งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่นู ร้านเกมสวนสนุก และสวนน้ำ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด  เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน22.00 น.กรณี เปิดบริการ เครื่องเล่น สวนสนุกให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ จำกัดลูกค้า ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50% ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75 %กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.(งดการจำหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน)
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ ยกเว้น การใช้ไอน้ำ เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน22.00 น.

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

 • การห้ามออกนอก เคหสถาน ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 • Work From Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา  ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 200 คน
 • สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.จัดการแข่งขันได้ จำกัดผู้ชม กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 25% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 50% กรณีแข่งขันให้แจ้ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อทราบ
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % พื้นที่เปิดโล่งตามขนาดพื้นที่
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้า(ไม่มีชิมอาหาร) ไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดตามเวลาปกติ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่นู ร้านเกมสวนสนุก และสวนน้ำ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดตามเวลาปกติไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก  เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.

พื้นที่เฝ้าระวังสูง

 • การห้ามออกนอก เคหสถาน ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 • Work From Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 1,000 คน
 • สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ  เปิดดำเนินการตามปกติ
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ จัดการแข่งขันได้จำกัดผู้ชมกีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 75% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมตามความจุของสนาม และมาตรการเว้นระยะห่าง
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการตามปกติ จำนวนผู้เข้าชมตามมาตรการที่กำหนด
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดงานได้ตามเหมาะสม
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาบริโภคในร้านได้ เปิดตามให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์พื้นที่ได้
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก  เปิดบริการได้ตามปกติ

พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

 • การห้ามออกนอก เคหสถาน ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 • Work From Home  หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา  จัดกิจกรรมรวมกลุ่มตามความเหมาะสม
 • สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ
 • สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดบริการ และจัดการแข่งขันได้ตามปกติ ตามมาตรการที่กำหนด
 • โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการตามปกติ จำนวนผู้เข้าชมตามมาตรการที่กำหนด
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดงานได้ตามเหมาะสม
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด  เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดตามให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์พื้นที่ได้
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ