ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ "ว่ายน้ำ" กีฬาฝึกสมองและฟื้นฟูความทรงจำ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การว่ายน้ำอาจช่วยเพิ่มสุขภาพสมองได้ เพราะการว่ายน้ำเป็นประจำช่วยเพิ่มความจำ การทำงานของสมอง รวมถึงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และอารมณ์

ด้วยเทรนด์รักสุขภาพ อยากมีร่างกายที่แข็งแรง มีชีวิตที่ยืนยาว เราจะเห็นว่าคนหันมาทำกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาทุกประเภทมากขึ้น ซึ่งทุกคนต่างรู้กันดีถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสุขภาพกายที่ดี และแข็งแรง ไม่ว่าจะวิ่ง เดิน หรือด้วยกีฬาชนิดต่าง ๆ
แต่จากงานวิจัยล่าสุดแนะนำว่าการว่ายน้ำ จะช่วยทำให้สมองสุขภาพดีขึ้นในด้าน ความทรงจำ, ระบบการทำงานของสมอง, Immune response และอารมณ์

“มะเร็งสมอง” ภัยเงียบ แต่มีสัญญาณเตือนให้สังเกตได้

"ไอเรื้อรัง" ควรพบแพทย์เพราะนั่นคือสัญญาณเตือน “มะเร็งปอด”

 

สร้างและเสริมเซลล์สมอง
ก่อนช่วงทศวรรษที่ 1960 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจำนวนเซลล์ประสาท และ Synaptic Connection ในสมองของมนุษย์ไม่สามารถถูกผลิตขึ้นมาใหม่ได้อีกเมื่อได้รับความเสียหาย แต่เมื่อพบหลักฐานใหม่ว่าในวัยผู้ใหญ่จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งการออกกำลังกายส่งผลดีต่อการรักษาความเสียหายของเซลล์ประสาท

 

“ว่ายน้ำ” พิเศษกว่าอย่างอื่นยังไง?
นักวิจัยใกล้จะค้นพบว่าทำไม การว่ายน้ำถึงพิเศษกว่าการออกำลังกายอย่างอื่น
การออกกำลังกายว่ายน้ำ ใช้กล้ามเนื้อหลักทุกกลุ่มเพื่อเคลื่อนไหว หัวใจทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย ทำให้เกิดกระบวนการ Angiogenesis (สร้างหลอดเลือดใหม่) 
นักวิจัยพบความเชื่อมโยงของการว่ายน้ำกับการมีสุขภาพที่ดีของสมอง จากการทดลองให้หนูว่ายน้ำเป็นเวลา 60 นาที /5วันต่อสัปดาห์ ผลปรากฏว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความทรงจำระยะสั้น และยาว ซึ่งให้ผลที่ใกล้เคียงกันเมื่อทดลองในมนุษย์

 

ผู้ใหญ่ว่ายได้ และเด็กก็ว่ายดี
นอกจากนี้ยังพบว่าการว่ายน้ำสำหรับเด็กก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน
ส่งผลต่อการเรียนรู้ จากผลการศึกษาเรื่อง “Examining the Role of Physical Activity on Word Learning in School-Aged Children” โดยนักวิจัยได้ให้เด็กวัย 6-12 ปี เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย จากนั้นได้เพิ่มกิจกรรม 3 อย่างคือ ระบายสี, ว่ายน้ำ และ รูปแบบการออกกำลังกายที่คล้าย CrossFit 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ และจดจำคำศัพท์ได้ดีกว่าเมื่อมีกิจกรรมว่ายน้ำเสริม เมื่อเทียบกับอีก 2 กิจกรรมที่เหลือ
นักวิจัยกำลังศึกษาเพิ่มเติมถึงระยะเวลาที่เราใช้ในการว่ายน้ำ และท่าว่ายน้ำส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพสมองที่ดีขึ้น

 

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ