กทม. ออกกฎดื่มเหล้าในร้านถึงตี 1 คืนเคานต์ดาวน์ - ร่วมงานเกินพันคน โชว์ผล ATK


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผู้ว่าฯ อัศวิน ลงนามประกาศ กทม. อนุญาตดื่มเหล้าในร้านอาหารได้ถึง ตี 1 เฉพาะคืนเคานต์ดาวน์ สำหรับพื้นที่จัดงานเกิน 1 พันคน ต้องโชว์ผลตรวจ ATK และใบฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้กรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่ โดยมติที่ประชุม คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เฉพาะร้านที่มีพื้นที่เปิดระบายอากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดให้บริการเพื่อการบริโภคสุรา หรือเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ เปิดเวลาปกติในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จนถึง เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565

เช็กด่วน! กทม. ประกาศนั่งดื่มสุราในร้านอาหารได้ยาวถึง 5 ทุ่ม

“อนุทิน” ย้ำ ฉลองปีใหม่ 2565 ให้ดื่มสุราได้แค่วันเดียว ช่วงคืนสิ้นปีถึงตี 1

2. สถานที่จัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน ดังนี้

- รวมกลุ่ม 300 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้ผู้จัดงานขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่ และให้ผู้ร่วมงานแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบตามเกณฎ์ทางราชการกำหนด

- รวมกลุ่มมากกว่า 1,000 คนขึ้นไป ให้ผู้จัดงานขออนุญาตต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และให้ผู้ร่วมงานแสดงหลักฐานการรับวัคซีนครบตามเกณฎ์ทางราชการกำหนด ควบคู่กับผลการตรวจไม่ปรากฏพบเชื้อโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนร่วมงาน โดยชุดตรวจ ATK

3. สถานที่หรือกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการด้านความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

4. กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 47 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ