เช็ก “10 สิทธิประโยชน์บัตรทอง ” จาก สปสช. ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 เป็นต้นไป


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สปสช. มอบ “10 สิทธิประโยชน์ ” ให้กับคนไทยทุกคน โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์รายการใหม่ พร้อมขยายบริการ เพื่อเพิ่มการดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ขอร่วมส่งความสุขมอบ 10 สิทธิประโยชน์บริการใหม่ และการขยายบริการให้ครอบคลุม เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในปีใหม่นี้ ดังนี้

การดูแลดวงตาในช่วงเชื้อโควิด19 ระบาด เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

อนามัยโลก เชื่อโควิด-19 ยุติในปี 65 หากบางประเทศเลิกกักตุนวัคซีน

1.รับบริการหมอครอบครัว หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เป็น 1 ใน 4 บริการเพื่อยกระดับบัตรทอง โดยในปี 2565 นี้ จึงขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งหลักการของนโยบายนี้ คือ

ประชาชนยังคงเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย แต่กรณีมีความจำเป็น (เหตุสมควร) สามารถเข้ารับบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการปฐมภูมินอกเครือข่ายได้ โดยที่หน่วยบริการจะไม่มีการเรียกให้กลับไปรับใบส่งตัวมาเหมือนในอดีต ที่เคยเป็นปัญหากับพี่น้องประชาชน

2.ผู้ป่วยในไม่ต้องใช้ใบส่งตัวทั่วประเทศ เดิมการขอใบส่งตัวรักษาจากหน่วยบริการประจำเพื่อรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเฉพาะทาง ผู้ป่วยหรือญาติต้องทำทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือจนกว่าสิ้นสุดการรักษา นอกจากเกิดความไม่สะดวกแล้ว ยังมีภาระค่าใช้จ่ายเดินทาง ในปี 2565 จึงขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

3.บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสเชื้อ (HIV PEP) โดยให้ประชาชนทุกคนได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังสัมผัสเชื้อ (PEP) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เป็นการขยายบริการที่นอกจากเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนแล้ว ยังมุ่งลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากเอดส์ สู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศ 

4.การตรวจยีน BRCA1 BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองและค้นหาการกลายพันธ์ของยีนโรคมะเร็งเต้านม ให้พบในระยะเริ่มต้นและได้รับการรักษาเร็ว ซึ่งจะมีความคุ้มค่ากับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง และประหยัดต้นทุนค่ารักษาในกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์

5.บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่อง Tandem mass spectrometry เป็นการขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคทางพันธุกรรมเมตาบอลิก เพื่อเข้าสู่การรักษาโรคหายากได้อย่างรวดเร็วและช่วยชีวิตเด็ก ซึ่งการรักษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกก่อนมีอาการแสดง จะช่วยประหยัดต้นทุนค่ารักษา (cost-saving) และในปัจจุบันการคัดกรองเป็นวิธีการเดียวที่มีความแม่นยำในการระบุตัวผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาก่อนมีอาการ

 

6.การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก โดยให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ไม่มีฟันทั้งปากและมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียม ด้วยบริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษา รวมเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 24,200 บาทต่อราย

7.บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (CA Oral Screening) เพิ่มการค้นหาผู้มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากรายใหม่ เข้าสู่การรักษาได้เร็วขึ้น สำหรับประชาชนไทย อายุ 40 ปีขึ้นไป ทุกสิทธิการรักษา นอกจากนี้ยังมีบริการใหม่เพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วอีก 3 สิทธิประโยชน์ใหม่ ได้แก่

8.บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ สิทธิประโยชน์เพื่อสายตาที่ดีสู่การพัฒนาการที่ดีของเด็กไทย โดยปี 2565 สปสช. กำหนดเป้าหมายคัดกรองตรวจสายตาเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศและเด็กอนุบาล 1 ถึงนักเรียนชั้น ป.6 ที่ครูสงสัยว่าเด็กมีปัญหาสายตา และนำเด็กที่มีปัญหาสายตาเข้ารับการตรวจโดยจักษุแพทย์พร้อมตัดแว่นสายตา โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ พร้อมร่วมรณรงค์มอบสิทธิประโยชน์นี้เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก 

9.เพิ่ม 2 บริการตรวจคัดกรองคู่หญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและเชื้อซิฟิลิส เนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ทำให้เกิดภาวะแท้งบุตร รวมถึงคุณภาพเด็กเกิดใหม่ได้ ที่ผ่าน สปสช. ได้มอบสิทธิประโยชน์นี้ให้กับหญิงตั้งครรภ์ แต่ด้วยโรคธาลัสซีเมียและซิฟิลิส คู่ของหญิงตั้งครรภ์เป็นพาหะที่ส่งต่อให้กับทารกได้ สปสช. จึงขยายเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เพื่อให้ครอบคลุมการดูแล

10.ขยายบริการล้างไตผ่านช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD) ตามที่ สปสช.ได้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง (CAPD.) ด้วยการบริการล้างไตผ่านช่องท้องใช้เครื่องอัตโนมัติ โดยนำร่องในปีที่ผ่านมา เน้นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางสังคม อาทิ นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น ในปี 2565 สปสช. ได้ตั้งเป้าหมายบริการอีกจำนวน 500 เครื่อง เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการ และเพิ่มความสะดวกในการล้างไตผ่านช่องท้องให้กับผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและมีคุณภาพดีมากขึ้น  สปสช.เพิ่มเครื่องล้างไตอัตโนมัติAPD เกือบ 1,300 เครื่อง กระจายทั่วประเทศ

การมีสุขภาพดีเป็นหนึ่งในคำอวยพรที่คนไทยต่างส่งความสุขให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคต่างๆ ก็เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการที่เป็นอุปสรรค เลขาธิการ สปสช. กล่าว

TOP สุขภาพ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ