เปิดวิธีง่ายๆ !!! ใช้งานถังออกซิเจนด้วยตัวเอง เมื่อป่วยโควิด-19


โดย BDMS

เผยแพร่
ผู้ป่วย โควิด-19 Home isolation บางรายอาจมีปริมาณออกซิเจนต่ำได้ เนื่องจากเกิดการอักเสบของปอดทั้งออกซิเจนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ