ดูแลสุขภาพแบบ Lifestyle Medicine “ป้องกันไว้ดีกว่าแก้”


โดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่
ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยการทำงานที่เร่งรีบ ความเครียดสะสมจากการทำงาน การรับประทานอาหารสำเร็จรูป และไม่ชอบออกกำลังกาย

ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุส่งผลทำให้เกิดโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันการเกิดโรคร้าย และหลีกเลี่ยงความรุนแรงของโรคได้หลายชนิด อีกทั้งยังช่วยให้ทีมแพทย์ได้รับข้อมูลทางสุขภาพของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินสุขภาพ ให้คำแนะนำ และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเท่ากับเป็นการป้องกันโรคแต่เนิ่น ๆ 

ลดเสี่ยงเลี่ยงโรค! สุขภาพดีได้ด้วยการปรับพฤติกรรม

Global Wellness Day 11th June 2022 “ปรับทัศนคติ สร้างความคิดเชิงบวก”

รู้จัก Lifestyle Medicine …!!

การวางแผนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) โดยมีแพทย์และทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด (Health and wellness coaches; HWCs) อาทิ นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด เทรนเนอร์การออกกำลังกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เป็นต้น  เป็นการออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalised care) แตกต่างจากการรักษาทั่วไปโดยมีเป้าหมายการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย, การออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการใช้ชีวิต, การนอนหลับที่มีคุณภาพ ลดกิจกรรมที่ทำให้นอนหลับไม่สนิท เข้าใจธรรมชาติการนอนหลับของร่างกาย, การจัดการกับความเครียด สร้างสภาวะทางอารมณ์ที่ดี มองโลกในเชิงบวก, การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันตรายต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

ทำไมต้อง Lifestyle Medicine..!!

หากเราต้องการสุขภาพหรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ที่สุด หลักการพื้นฐานของการดูแลสุขภาพ คือ “การป้องกันไว้ดีกว่าแก้”  เพราะการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข ดีกว่าการทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย แล้วค่อยมารักษา การแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมี เวชศาสตร์ป้องกันที่ช่วยป้องกันก่อนการเกิดโรค และการแพทย์มีการพัฒนาไปไกล มีทางเลือกต่างๆ ที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนของการดูแลสุขภาพ หลักที่สำคัญที่จะทำให้เวชศาสตร์ป้องกันสมบูรณ์ก็คือ การดูแลสุขภาพของตัวเราเอง Self-care หรือ เวชศาสตร์วิถีชีวิต Lifestyle Medicine เป็นการแพทย์ที่เน้นการจัดการที่ต้นเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไข้ ด้วยแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันและรักษาโรค ทั้งนี้ เวชศาสตร์วิถีชีวิต Lifestyle Medicine ไม่ได้มุ่งแค่รักษาโรคหรือควบคุมโรคที่เรื้อรังเท่านั้น ในบางกรณีอาจทำให้โรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตย้อนกลับไปสู่ภาวะปกติได้ โดยอาจไม่ต้องพึ่งการใช้ยา

Lifestyle medicine เหมาะกับใคร..?

การดูแลสุขภาพของเรา ทำได้โดย ไม่ต้องเสียเงินทองสักบาท เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ทั้งในเรื่อง อาหาร ออกกำลังกาย การใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีคุณภาพ ทำได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม สามารถทำได้ในทุก ๆ วัน

Lifestyle Medicine มีอะไรบ้าง..?   

วางแผนในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle medicine) เพื่อวางเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาว ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ด้วยการดูแลตัวเองในทุกด้าน ได้แก่ 1.) การนอนที่มีคุณภาพ 2.) การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3.) การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ได้รับสารอาหารครบถ้วน โดยอาหารที่ดีต้องไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปและดูแลน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน 4.) ฝึกจัดการความเครียด 5.) หลีกเลี่ยงสารอันตรายอย่าง บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และฝุ่น PM 2.5 

เพราะเรื่องของการเจ็บป่วยไม่มีใครอยากเจอ นอกจากจะเสียสุขภาพกาย สุขภาพจิต ยังต้องเสียเวลา เสียเงิน ดังนั้นการป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการหันมาเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตจึงเป็นกุญแจที่สำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยืนยาว และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

บทความให้ความรู้โดย แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

BDMS Wellness Clinic มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยเรื่องสุขภาพ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุขภาพแก่คนไทยทุกคน เพราะสุขภาพที่ดี คือของขวัญที่ดีที่สุด Live longer, Healthier and Happier

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) ​ ไลน์ : @bdmswellnessclinic or  https://lin.ee/rdIDv1A เว็บไซต์ : www.bdmswellness.com

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ