เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา 2566 แบบ ภ.ง.ด. 90 / 91


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และต้องการขอรับภาษีคืน

ยังอยู่ในช่วงเวลาของการยื่นภาษีเงินได้ โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 โดยการยื่นภาษีออนไลน์ ผู้มีรายได้สามารถยื่นภาษีผ่านทางออนไลน์ตามช่องทางต่างๆ ได้ด้วย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยมีขั้นตอน คือ

ยื่นภาษีของปี 2564 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีทุกประเภท ผ่าน E-FILING

โค้งสุดท้ายยื่นภาษีปี 64 เช็กที่นี่หมดเขตวันไหน ทั้งแบบกระดาษและยื่นออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/

2. จากนั้นดูว่ามีโทรศัพท์มือถืออยู่ในระบบหรือไม่ ถ้าไม่มี ให้เข้าระบบแล้วระบุเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ระบบส่งรหัส OTP มาให้ จากนั้นยืนยัน OTP

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

3. กรณีที่มีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในระบบแล้ว OTP จะถูกส่งมายังเบอร์โทรศัพท์นั้นเพื่อให้กรอกรหัสภายใน 5 นาที เป็นการยื่นยันตัวตน

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

 

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

4. กดที่ “ยื่นแบบ” ภ.ง.ด.90/91 เพื่อไปยังหน้า ขั้นตอนการทำงานสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91

เปิดปฏิทินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.ไหนยื่นเมื่อใด

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.94 หักลดหย่อนได้หรือไม่ ใครบ้าง? ต้องยื่น

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

5. เมื่อเข้ามาที่หน้า กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ หรือถ้าข้อมูลในระบบบันทึกไว้แล้วและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้กด ถัดไป โดยกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูล ระบบจะนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย 

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91
6. จากนั้นเลือกว่าจะ ยื่นภาษีแบบใด แล้วกด ถัดไป

วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91

ยื่นภาษีปี 64 สิทธิลดหย่อนสัญญากู้ซื้อบ้าน "ไม่ต้องใช้เอกสาร"

ส่วนของการกรอกเงินได้

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

7.คลิกที่ระบุข้อมูลเพื่อเข้าไป ระบุข้อมูลเงินได้

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

8. คลิกที่ กล่องข้อความ (Text box) เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล  ตามหมวดหมู่ที่มาของรายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน / รายได้จากฟรีแลนด์,รับจ้างทั่วไป,อาชีพอิสระ

"ภาษียูทูบเบอร์" สายรีวิว สาย Vlog ต้องรู้

แกะแหล่งรายได้ ยูทูบเบอร์ รับแบบไหนต้องเสียภาษีอย่างไร

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

ในส่วนของการ "ลดหย่อน"

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

9.สามารถกรอกค่าลดหย่อนต่างๆ ตามกลุ่มที่กำหนดไว้ 

  • กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัว และครอบครัว
  • กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการออม และการลงทุน
  • กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์ และมาตรการนโยบายภาครัฐ
  • กลุ่มที่ 4 เงินบริจาค

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91
10. เมื่อมาถึง  การตรวจสอบข้อมูล  จะมี

  • ผลการคำนวณภาษี
  • การคำนวณภาษี

จากนั้นให้เลือกในส่วนของ การขอคืนภาษี กรณีที่มีการแจ้งว่า ชำระไว้เกิน โดยในส่วนนี้ กรมสรรพากรจะแจ้งผลไปทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพทืที่แจ้งไว้ในระบบ หรือจะเลือกการอุดหนุนพรรคการเมือง ก็ได้

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

11.จากนั้นตรวจสอบและ "ยืนยันการยื่นแบบ"

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

12. กรณีที่ ผลการยื่นแบบ ไม่มีภาษีต้องชำระ หรือ มีภาษีชำระไว้เกิน และ ต้องการนำส่งเอกสาร ให้คลิกเพื่ออัปโหลดเอกสารประกอบการยื่นแบบ โดยระบบจะเปิดหน้าจอ My Tax Account เพื่ออัปโหลดเอกสาร (ตามภาพด้านล่าง)

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

13. พิมพ์ภาพแบบ/ภาพใบเสร็จรับเงิน ซึ่งหากต้องการขอรับคืนเงินภาษี แนะนำว่า ง่ายและเร็วที่สุดคือ ให้กรมสรรพากรคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ตามที่ลงทะเบียนผูกกับธนาคารไว้

คำนวณภาษีอย่างไร เมื่อได้เงินเดือน-ค่าจ้างเป็น "คริปโท"

เปิดสูตร "คำนวณภาษีคริปโท" ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เพื่อยื่นแบบภาษี

ทำไปพร้อมๆกับ แบบ Step by Step การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ E-FILING ของกรมสรรพากร กรณีโสด และ ต้องการขอรับภาษีคืน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

ซูเปอร์คอม ทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีก หลังผ่าน 20 นัด ขึ้นปีใหม่

นักบิน Japan Airlines ไม่เห็นเครื่องบินหน่วยยามฝั่งตอนลงจอด

เปิดวิธีเช็กร้านค้าที่ร่วมมาตรการ Easy E-Receipt วันนี้วันสุดท้าย!

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ