เปิดประวัติ ผบ.ตร.คนใหม่ "บิ๊กเด่น" พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ จบนอก โปรไฟล์แน่น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดโปรไฟล์ เช็กประวัติ "บิ๊กเด่น" พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. คนที่ 13 หลังมติ ก.ต.ช. เอกฉันท์ ผงาดพิทักษ์ 1 กุมบังเหียนสีกากี จบนอก ประสบการณ์ไม่ธรรมดา

หลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี) นั่งเป็นประธานการประชุม มีมติ 6 ต่อ 0 เห็นชอบแต่งตั้ง "บิ๊กเด่น" พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. คนใหม่ คนที่ 13 แทน "บิ๊กปั๊ด" พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ที่จะพ้นตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้

ด่วน! มติ ก.ต.ช. เอกฉันท์ ตั้ง "พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์" นั่ง ผบ.ตร.คนใหม่

เช็ก! ลำดับอาวุโส "ตำรวจ" รองรับการแต่งตั้งนายพล วาระประจำปี 2565

มรสุม 3ป.กำลังอ่อน – การเมืองเปราะบาง รอวันเลือกตั้ง

พีพีทีวี เปิดแฟ้มประวัติ พิทักษ์ 1 "พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์" ผบ.ตร. คนใหม่ คนที่ 13

ชื่อเล่น : เด่น  วันเดือนปีเกิด : เกิดวันที่ 3 กันยายน 2506

การศึกษาและอบรม

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รุ่นที่ 9 (รางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น)
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 38 และนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์จาก City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Pacific Training Initiative (PTI) ของ F.B.I
 • หลักสูตร การควบคุมฝูงชน ของ Tacoma Police Department ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 19
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.รุ่นที่ 59)

รับผิดชอบงานสำคัญในปัจจุบัน

 • ความมั่นคงและกิจการพิเศษ (ชุมนุมสาธารณะ, รปภ.บุคคลสำคัญ , การจัดประชุมสุดยอดผู้นำ APEC )
 • ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) 
 • ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) Police Cyber Taskforce
 • ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร./ดูแลการแก้ไขปัญหาโควิด-19)
 • ศูนย์ป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปข.ตร./ศูนย์เด็กแว้น)
ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

 • รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรัก
 • ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
 • รองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) 
 • รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน 
 • ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2
 • ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
 • ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
 • ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ประวัติผลงานสำคัญ ขณะดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ

 • รางวัลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น สำหรับระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจประจำปี 2546 ถึงปี 2548 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 ปีติดต่อกัน (สน.คลองตัน)
 • รางวัลประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน อันดับ 1 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลประจำปี 2548 (สน.คลองตัน)
 • รางวัลป้องกันยาเสพติดดีเด่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2548
ประวัติผลงานสำคัญขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2

 • ผลการดำเนินการตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชนได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของ บช.น.
ประวัติผลงานสำคัญขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรพะเยา

 • จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 77 จังหวัด ประชากรตัวอย่าง 61,800 คน (จังหวัดละ800 คน/กทม. 1,000 คน) ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพะเยา ได้รับความพึงพอใจ 100% สูงสุดเป็นลำดับ 1 ของประเทศ

ประวัติผลงานสำคัญขณะดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

 • ริเริ่มโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด หรือโครงการปักกลด โดยดำเนินการกับชุมชนในสถานีตำรวจ รวม 1,472 หมู่บ้าน โดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปฝังตัวอยู่ในชุมชน เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 1 เดือนตลอด 24 ชม. และพักอาศัยอยู่ที่วัดหรือศาลาประชาคมในหมู่บ้าน สร้างความสนิทสนมคุ้นเคย ช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนด้วยความจริงใจจนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเป็นที่ยอมรับ โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ริเริ่มจัดทำโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนบนพื้นฐานระบบงานสืบสวน อบถ. โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนอุบัติเหตุบนท้องถนน แล้วนำข้อมูลปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปแก้ไขและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้กับ 8 จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งปัจจุบัน ทาง ตร. ได้นำมาเป็นตัวอย่างขับเคลื่อนในการลดอุบัติเหตุทางถนนกับทุกจังหวัดตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา
 • จัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และพัฒนาคุณธรรมข้าราชการตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ จำนวน 15 รุ่น ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวไปปฏิบัติธรรมและให้ความรู้ด้านคุณธรรม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน จำนวนกว่า 1,500 นาย  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีจิตสำนึกที่ดี

ประวัติผลงานสำคัญขณะดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 • เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.จร.) ขับเคลื่อนแผนงานและนโยบายด้านงานจราจรในภาพรวม ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลใบสั่ง (PTM)  เพื่อเป็นฐานข้อมูลประวัติการทำผิดกฎจราจรในภาพรวมและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกในการใช้มาตรการตัดคะแนน พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ทันที เสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สอดรับกับหลักสากลและมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา การเพิ่มโทษข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายและสัญญาณจราจร แก้ไขการกำหนดอัตราความเร็วการขับรถให้เหมาะสม  รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร  ในรูปแบบของเครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานทั่วประเทศแล้ว  จนได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards (ประเภทบุคคลซึ่งมีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่อง 3 ปี) จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565
 • เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้ขับเคลื่อนการจัดทำระบบรับแจ้งความออนไลน์สำหรับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่าน www.thaipoliceonline.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งความและติดตามความคืบหน้าของคดี แก้ปัญหาประชาชนที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบว่าจะไปแจ้งความที่ใดและตอบสนองความรวดเร็วในการอายัดบัญชีคนร้าย และเป็นเครื่องมือช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาความเชื่อมโยงของคดีเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนให้รู้เท่าทันภัยการหลอกลวงทางออนไลน์ ( Cyber vaccine) โดยขอความร่วมมือ กสทช.และผู้ให้บริการโทรศัพท์ แจ้งประชาสัมพันธ์/ส่งข้อความเตือนภัย ให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาต่างๆ รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ จนได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ด้านการบริหารงานการป้องกันและปรามปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปข.ตร./ศูนย์เด็กแว้น) เพื่อแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง, การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น, การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมโดยลักษณะหรือพฤติการณ์ที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือนร้อนรำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยกำหนดมาตรการหลัก 4 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการก่อนเกิดเหตุ มาตรการขณะเกิดเหตุ มาตรการสอบสวนขยายผล และมาตรการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ทุกหน่วยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะการจับกุมเท่านั้น มีการริเริ่มสร้างแนวร่วมสายข่าวภาคประชาชนตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าที่เปิดบริการในเวลากลางคืน ฯลฯ เพื่อแจ้งข่าวการรวมตัวของกลุ่มเด็กแว้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ จัดทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง ทำให้การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ศาลมีคำพิพากษาให้ริบรถของกลางเป็นจำนวนมาก และได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุนเลขสวย) เพื่อทำการโครงการวิจัย "ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางอย่างยั่งยืน" โดยมีเป้าหมาย ผลิตหลักสูตรต้นแบบในการอบรมเด็กแว้น ผลิตครูแม่ไก่ จำนวน 300 นาย และอบรมเด็กแว้น 18,000 คน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเด็กแว้น หรือเด็กที่ยังมีทัศนคติ หรือมีค่านิยมที่ผิดๆ ให้เลิกพฤติกรรมขับขี่แข่งรถ จับกลุ่มแว้น ขับขี่กวนเมือง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังคมรังเกียจ ให้กลับกลายมาเป็น อาสาสมัครจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • เหรียญจักรมาลา
     

จำคุก "สิระ เจนจาคะ" 16 เดือน คดีบุกรุกรพ.สนาม-หมิ่นประมาท ไม่รอลงอาญา

เริ่มใช้จ่าย 1 ก.ย.นี้ “คนละครึ่ง เฟส 5” พบยังไม่ยืนยันสิทธิเกือบ 8 ล้านราย

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP อาชญากรรม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ