เปิดเทคนิค 3 เตรียมเพื่อเตรียมตัวรับวัยเกษียณอย่าง “เกษียณสุข”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แนะแนวทางก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระลูกหลาน มีเงินพอกินพอใช้ เพียงวางแผนเร็ว เริ่มต้นเร็ว “เกษียณสุข” ได้ไม่ยาก

วัยเกษียณแม้เราจะล่วงเลยวัยทำงานไปแล้ว แต่เรายังมีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลตัวเอง ค่ากินอยู่ ค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพที่เสื่อมถอยลงตามวัย เงินทองยังเป็นของจำเป็นสำหรับคนวัยนี้ แต่ก่อนที่เราจะก้าวสู่วัยเกษียณ หากเราวางแผนชีวิตแต่เนิ่นๆ ด้วยเทคนิค 3 ต. เราจะก็ก้าวสู่วัยเกษียณแบบไม่มีความทุกข์ เพราะวางแผนรองรับไว้อย่างดี เคล็ดลับง่ายๆ คือ เริ่มวางแผนแต่เนิ่นๆ เริ่มออมแต่เนิ่นๆ เมื่อถึงวันที่ต้องเกษียณอายุ เราก็จะมีชีวิตแบบไร้กังวล

“เงินออม” สิ่งจำเป็นหลังเกษียณ

“สูงวัยใกล้เกษียณ” ลงทุนอย่างไรไม่ให้ลำบากตอนแก่

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลให้ความรู้ว่า ถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดี กับเทคนิค 3 ต.ก่อนอื่นเราต้องตอบคำถามตัวเองว่า “เมื่อชีวิตเราถึงวัยเกษียณแล้ว เราอยากใช้ชีวิตแบบไหน ต้องมีเงินเท่าไรถึงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เงินเก็บที่เตรียมเอาไว้เพียงพอแล้วหรือยัง?”

สภาวะปัจจุบันเราจะเจอกับความจริงที่ว่า ข้าวของแพงขึ้น เงินเฟ้อสูงขึ้น เงินที่เราเก็บเตรียมตัวไว้ใช้หลังเกษียณอาจจะมีไม่เพียงพอใช้ นอกจากนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ทำให้เรามีชีวิตยืนยาว และเรายังพบการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเอง เปลี่ยนแปลงจากวัยทำงานไปสู่วัยเกษียณ ด้วยร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป สภาพจิตใจเปลี่ยนไป และสถานะทางสังคมและการเงินเปลี่ยนไป ทุกๆ คนจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้นทุกคนควรทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ หลักง่ายๆ คือ การเตรียมตัวยอมรับ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้น

เทคนิค 3 ต. หรือ 3 เตรียม

1.เตรียมตัว

เตรียมตัวเพื่อเกษียณอายุอย่างเกษียณสุข ร่างกายคนเราย่อมเสื่อมสภาพไปตามวัย เราควรหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี และ เตรียมตัวดูแลสุขภาพให้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกายอยู่เสมอ และ การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หากตรวจพบว่า มีโรคที่ต้องรักษาให้รีบรักษาแต่เนิ่นๆ อย่าปล่อยให้นานไปจนเกินจะเยียวยา

เตรียมปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อเตรียมรับกับร่างกายของเราที่เสื่อมโทรมลงไปด้วย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยอาจจะเริ่มได้ตั้งแต่การติดราวจับบางจุดในห้องน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การเพิ่มไฟส่องสว่างในบางจุด และ ขยายพื้นที่ห้องนอน หรือ อาจจะต้องย้ายห้องนอนลงมานอนชั้นล่างเพื่อลดความเสี่ยงจากการขึ้นลงบันได

และอย่าลืมเตรียมข้อมูลเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ ข้อมูลการรักษาของตัวเอง ประวัติการใช้ ประวัติการแพ้ยา โรงพยาบาลที่รักษา อย่าลืมบอกข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ญาติ หรือ ลูกหลานเอาไว้ด้วยนะคะ

2.เตรียมใจ

คือ การยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญ กำลังใจจากคนรอบข้างก็สำคัญ แต่กำลังใจที่สำคัญกว่า คือ กำลังใจจากตัวเอง วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเอง คือ การเห็นคุณค่าในตัวเอง เช่น เราสามารถไปไหนมาไหนเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นและมีประโยชน์ต่อสังคมได้

3.เตรียมเงิน

การเตรียมเงิน ต้องผูกพันกับไลฟ์สไตล์ หรือ วิถีชีวิต โดยเราต้องกำหนดว่า เราจะใช้วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนตอนเกษียณอายุ อย่างน้อยที่สุด รายได้ต้องมีมากกว่าค่าใช้จ่ายเสมอ ยกตัวอย่างเช่น เราอยากมีชีวิตอย่างสุขสบาย พอมีพอกิน พอใช้ ถ้าเราต้องการใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 15,000-20,000 บาทถ้าเราต้องอยู่ไปอีก 20 ปี หลังเกษียณอายุเราก็คงต้องเตรียมเงินเอาไว้ ประมาณ 4-6 ล้านบาท

ถ้าเราอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบาย เราควรเตรียม 6 เรื่องด้วยกัน

1.ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหารการกิน ค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่าเดินทาง ส่วนนี้จะเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

2.ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล เช่น เราซื้อวิตามิน หรือ อาหารเสริมมารับประทาน เราไปฟิตเนส ออกกำลัง หรือ แม้กระทั่งร้านนวดแผนไทย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณ 15% ต่อเดือน

3.ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ยากที่จะประมาณการได้ว่าจะใช้เท่าไรต่อเดือน เพราะขึ้นอยู่กับโรคที่เรารักษา ระยะเวลาที่ต้องรักษา และ สถานพยาบาลที่ไปใช้บริการ เราควรใช้สิทธิ หรือ สวัสดิการ การรักษา เป็นลำดับแรก เช่น ข้าราชการใช้สิทธิข้าราชการ หรือ ใช้สิทธิบัตรทอง หรือ ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ

4.ค่าใช้จ่ายเพื่อความสุข และ ใช้รางวัลกับตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น ค่าเดินทางท่องเที่ยว ค่าสังสรรกับเพื่อนฝูง ส่วนนี้ไม่ควรเกิน 15% ของค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน

5.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น ค่าขนมลูกหลาน หรือ ของขวัญแก่หลานเล็กๆ น้อยๆ หรือเงินขวัญถุงในโอกาสพิเศษ

6.ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริจาค หรือ ทำบุญ เช่น เราไปทำบุญที่วัด หรือ บริจาคให้กับมูลนิธิ

หลายคนกังวลว่า จะมีเงินเพียงพอใช้ถึงบั้นปลายชีวิตหรือไม่ เราจะเป็นภาระให้ลูกหลานหรือเปล่า? เงินที่เราเอามาใช้เพื่อใช้หลังเกษียณอายุ จะเพียงพอหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยด้วยกัน

1.เงินออมตั้งต้น

ยิ่งออมเร็ว ยิ่งดี เราสามารถใช้เงินออมก้อนนี้ ให้ออกดอก ออกผล ได้มากกว่า และนานกว่าคนที่ออมทีหลัง

2.จำนวนเงินที่จะต้องใช้หลังเกษียณอายุ

เราควรจะต้องวางแผน ใช้จ่ายอย่างประหยัด ถ้ามีหนี้ก้อนใหญ่  ควรจะเคลียร์ให้จบ และ ไม่สร้างหนี้ก้อนใหม่หลังเกษียณ อย่าลืมกันเงินฉุกเฉินเอาไว้ 3-5 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วย

3.อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน

โดยมากแล้วเมื่อเราอยู่ในวัยใกล้เกษียณ หลายคนมักจะบอกว่า เราไม่ควรเสี่ยงลงทุนใดๆ อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะการที่เราไม่ลงทุนเลย แล้วนำเงินไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์เรายังมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ ที่อาจทำให้เงินก้อนสุดท้ายของเราลดน้อยถอยลงไปได้ ดังนั้นการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเกษียณอายุแล้วก็ยังมีความจำเป็นอยู่ แต่การลงทุนวัยเกษียณอายุควรจะต้องเน้นการลงทุนเพื่อรักษามูลค่าของเงินสดเอาไว้

สำหรับการลงทุนของวัยเกษียณอายุจะเน้นแนวทางการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยง และ สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอได้ เช่น ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้จากเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปี

ข้อควรระวังในการลงทุน ของวัยเกษียณ ก็คือ

  • หลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเก็งกำไร
  • อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆ
  • การลงทุนต้องมีความระมัดระวังประกอบกับการมีความรู้ เราไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์เพื่อจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วย

การเตรียมตัวเพื่อเกษียณสุขฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่ไม่ควรลืมว่า แต่ละปีเวลาผ่านไปเร็วมาก ดังนั้นโดยสรุปแล้ว เราควรเตรียมตัวเกษียณอย่างไรให้มีความสุข เราควรเตรียมตัว 3 เรื่องด้วยกัน

1.เตรียมตัว เตรียมสุขภาพให้แข็งแรง ปรับปรุงที่อยู่อาศัยพร้อมรับวัยที่เปลี่ยนแปลง

2.เตรียมใจ มีกำลังใจที่จะอยู่อย่างมีความสุข

3.เตรียมเงิน จะได้มีชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์

 

ขอบคุณข้อมูล : รายการเงินทองต้องจัดการ ทาง Youtube : Mahidol Channel

แนะ 4 ความพร้อม “ผู้เกษียณอายุ” ปรับตัวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย”

 

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ