โปรเฟิร์น อธิจิต กับเส้นทางสายกีฬาที่มีคุณพ่อเป็นต้นแบบ