ถอดบทเรียน โควิด... สอนอะไร


โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เผยแพร่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มว่ามนุษย์โลกจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับเชื้อโรคที่มีความสามารถในการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนไปอีกระยะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอีกกี่เดือนหรือกี่ปีก็ตาม เราลองมาสงบจิตใจและประเมินว่า สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากโควิด-19 นั้นมีอะไรบ้าง

ที่ประมวลมาคงไม่ใช่ทั้งหมด และยินดีให้ผู้อ่านทุกท่านได้เพิ่มเติมตามใจชอบ

1. โควิดสอนให้รู้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทอง มีอะไรมากมายมหาศาล ก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการมีสุขภาพที่ดี ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า อโรคยาปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เป็นของจริงแท้แน่นอน

2. โควิดสอนให้รู้จักอยู่อย่างสงบ รู้จักอยู่กับตัวเอง ให้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้มีความเป็นอยู่ที่สมถะ สันโดษ ไม่คลุกคลีกับหมู่คณะ พอใจในเสนาสนะ เราก็จะมีความปลอดภัยทั้งกับตนเอง คนที่เรารัก และสังคมโดยรวม

สหรัฐฯ มุ่งพัฒนา “ซูเปอร์วัคซีน” ป้องกันโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์

วัคซีนโควิด “แอสตร้าเซเนก้า” ป้องกัน “สายพันธุ์เดลตา” ได้ในระดับที่สูง

 

3. โควิดสอนให้เราเป็นคนสะอาด ไม่มักง่าย สำรวมกาย วาจา ใจ มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ ทำให้การรับประทานอาหาร การกินอยู่หลับนอน มีความเป็นระเบียบขึ้นกว่าเดิม

4. สอนให้อยู่บ้าน ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่เล่นการพนัน ไม่ติดวงเหล้า ไม่สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติด โดยสรุปคือ ให้รู้จักรักษาศีลห้าให้ครบ โดยเฉพาะห้ามโกหก ไปไหนมา อยู่กับใครบ้าง ทำอะไรกัน ที่ไหนต้องบอกให้หมด เปิดเผย timeline ชัดเจน

5. สอนให้ออกกำลังกายเป็นประจำ โดยเฉพาะการรู้จักหายใจภายใต้หน้ากาก การดูแลรักษาปอดให้แข็งแรง การฝึกหายใจเข้าออกช้าๆ ด้วยความรู้สึกตัว เพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด

6. โควิดสอนให้รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาสมดุลธรรมชาติ ถ้าโลกสกปรก ธรรมชาติถูกทำลาย เชื้อโรคจะรุนแรงขึ้น มนุษย์จะอยู่ไม่ได้

7. มนุษย์ชอบอยู่ด้วยกันใกล้ชิด ชอบสัมผัสกันทางกาย โควิดสอนว่าการทำเช่นนั้นอันตราย ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไม่สะอาด โดยเฉพาะการทักทายแบบตะวันตกที่มีการหอม กอด และสัมผัสทางกาย ทำให้การทักทายด้วยการยกมือไหว้แบบไทย กลายเป็นที่สนใจของบุคคลชั้นนำของโลก เช่น เจ้าฟ้าชายชารล์สแห่งสหราชอาณาจักร

8. โควิดสอนให้ค้นหาความรู้และข้อมูล ศึกษาว่าไวรัสคืออะไร วัคซีนมีกี่ประเภท เชื้อเป็น เชื้อตายคืออะไร ยาสมุนไทยมีอะไรบ้าง เช่น ฟ้าทะลายโจร น้ำกระชายขาว มีประโยชน์อย่างไร และสอนให้รู้จักแยก Fake News กับข้อเท็จจริง

9. โควิดสอนว่าถ้าอยากชนะ ต้องทำอะไรนอกกรอบ ต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ เพราะเป็นการทำสงครามโรค สู้รบกับเชื้อโรคที่รู้จักพัฒนาตนเอง ตัวอย่างเช่น การฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ

10. โควิดแยกคนมีสมองออกจากคนที่มีแต่อารมณ์ คนมีสมองย่อมรู้จักคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ใจเย็น สงบ รอบคอบ รับผิดชอบตัวเอง มีโอกาสรอดมากกว่าคนเสียสติชอบหาเรื่องด่าคนอื่น โทษคนอื่นทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของตัวเอง โควิดจึงแยกคนโง่ออกจากคนฉลาดอย่างเห็นได้ชัด ดังที่ครูบาอาจารย์สอนว่า ความทุกข์จะไม่อยู่กับคนฉลาด

11. โควิดสอนให้เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง ใช้เงินอย่างประหยัด ไม่เป็นหนี้เป็นสิน ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเกินฐานะ ให้มีชีวิตอยู่กับความเป็นจริง ภูมิใจ และรักตัวเองอย่างที่เป็นจริง ไม่ไหลไปตามกระแสสังคมที่ตีตราว่าเราต้องเป็นอย่างไร มีชีวิตอย่างไร

12. โควิดสอนให้อดทน ให้ทำดี ทำหน้าที่สร้างขันติบารมี ให้รู้จักพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ มีความสุขในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ

13. โควิดสอนว่าถ้ารักใครให้รักษาระยะห่าง โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าถ้าอยู่ใกล้กันแล้วอาจเป็นอันตรายแก่กันและกัน ดังคำสอนที่ว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่รู้จักกัน ไม่ถามถึง ไม่ไปมาหาสู่กัน เท่านี้ก็เป็นการปิดความเสี่ยงทั้งหมดในการติดโรคร้าย

14. โควิดสอนให้มนุษย์เป็นคนสะอาดทั้งกายและใจ มีสุขภาพพลานามัยทางกาย มีภูมิคุ้มกันทางกายอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีภูมิคุ้มกันทางใจ หรือวัคซีนใจที่ดีด้วย

15. โควิดสอนเรื่องความเสมอภาค เพราะไม่มีใครรอดจากไวรัสตัวนี้ ไม่ว่าจะยากดีมีจน เป็นใคร อยู่ที่ไหน มีความเท่าเทียมกัน

16. โควิดสอนให้รู้ว่าประเทศที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบ ผสมผสานกับความมีวินัยและการร่วมแรงร่วมใจของคนในชาติ จะจัดการกับสถานการณ์โควิดได้ดี ในทางกลับกันบางประเทศจัดการได้ไม่ค่อยดี ยกตัวอย่าง มีมติ ครม. สั่งให้ซื้อวัคซีนตั้งแต่มกราคม แต่ปรากฎว่าเซ็นสัญญาสั่งซื้อจริงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นความล่าช้าที่มาจากระบบราชการ หรือการไม่ติดตามงาน

17. โควิดสอนให้มนุษย์รู้ตัวว่าธรรมชาติมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เสมอ อย่าเข้าใจผิด เราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ และเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิต เพื่อสร้างคุณงามความดี เพื่อบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา เพื่อทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีก เพราะการเกิดทุกครั้งย่อมเป็นทุกข์ทุกครั้งร่ำไป ชาติปิ ทุกขา …

ขอบคุณเนื้อหาจาก ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

TOP ไลฟ์สไตล์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

VS

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ