บุคคลในประวัติศาสตร์ ตำนานกับความเป็นจริง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เส้นแบ่งระหว่างตำนานและประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะไม่ชัดเจนเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกล่าวถึงคนที่เคยมีชื่อเสียงมากในอดีต หากแต่ในความเป็นจริงบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงบางคนอาจไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงก็เป็นได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ไลฟ์สไตล์