10 คำตอบ หลังถาม “ChatGPT” ว่าตัวมันเองจะปฏิวัติอะไรบนโลกได้บ้าง?


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สื่อต่างชาติลองถาม ChatGPT ว่า “มันจะปฏิวัติโลกได้อย่างไร?” แชตบอตอัจฉริยะให้คำตอบกลับมา 10 ข้อ

นับตั้งแต่เดือน พ.ย. ปีที่แล้วที่แชตบอตอัจฉริยะ “ChatGPT” ปรากฏโฉมสู่สายตาชาวโลก มันก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากว่าจะเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนโลกของเราในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการศึกษา การวิจัย การอำนวยความสะดวกให้มนุษย์

เมื่อในสายตาของบรรดานักวิเคราะห์ต่างมองว่ามันจะเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลก จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า แล้วตัวของเจ้า ChatGPT มีมุมมองต่อตัวมันเองอย่างไร?

“ไป่ตู้” เปิดตัวแล้ว “เออร์นีบอต” แชตบอตสัญชาติจีน คู่แข่ง ChatGPT

ไมโครซอฟต์เพิ่มฟีเจอร์เอไอผู้ช่วยลงในโปรแกรมพื้นฐาน Word-Excel

เปิดตัว “GPT-4” แชตบอต ChatGPT จะสร้างสรรค์ขึ้น-ผิดพลาดน้อยลง

สำนักข่าวต่างประเทศได้ทดลองถาม ChatGPT ไปว่า “ทำไมการมาของ ChatGPT จะเป็นการปฏิวัติโลก?” และให้คำตอบออกมาโดยสรุป 10 ข้อ ว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างไรได้บ้าง

1. ยกระดับการสื่อสาร

หนึ่งในวิธีที่ที่ ChatGPT จะสามารถปฏิวัติโลกได้ คือการยกระดับการสื่อสาร ChatGPT สามารถเข้าใจและตอบสนองต่อภาษามนุษย์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการยกระดับการสื่อสารระหว่างผู้ที่พูดภาษาต่าง ๆ

ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT ผู้คนสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคด้านภาษา สิ่งนี้สามารถช่วยส่งเสริมความเข้าใจต่างวัฒนธรรม อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการพาณิชย์ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในหมู่ผู้คนที่มีภูมิหลังต่างกัน

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อปรับปรุงการสื่อสารในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ทำงานตอบข้อซักถามของฝ่ายบริการลูกค้า ทำให้สามารถจัดสรรแรงงานคนไปทำหน้าที่อื่นที่อาจมีความซับซ้อนกว่าได้มากขึ้น และยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อทำให้บริการด้านสนับสนุนลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพ

ChatGPT สามารถปฏิวัติโลกได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในการดูแลสุขภาพ สามารถใช้ ChatGPT เพื่อทำให้การสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้แพทย์และพยาบาลสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นและให้การดูแลที่พวกเขาต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการแพทย์สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย

ในอุตสาหกรรมการเงิน สามารถใช้ ChatGPT เพื่อทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การตรวจจับการฉ้อโกงและการประเมินความเสี่ยง สิ่งนี้สามารถช่วยสถาบันการเงินในการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อให้บริการสนับสนุนลูกค้าโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ธนาคารและสถาบันทางการเงินอื่น ๆ ตอบคำถามของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ทำให้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า

ChatGPT ยังสามารถปฏิวัติโลกด้วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้พวกเขาค้นพบและความก้าวหน้าที่สำคัญยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจระบบและปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ ChatGPT เพื่อจำลองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศต่าง ๆ และพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบ

4. ยกระดับการศึกษา

สามารถใช้ ChatGPT เพื่อยกระดับการศึกษาด้วยการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นส่วนตัวให้กับนักเรียน ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT นักเรียนสามารถพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับนักเรียน โดยพิจารณาจากความสนใจ สไตล์การเรียนรู้ และความเร็วในการเรียนรู้ นอกจากนี้ ChatGPT ยังสามารถใช้เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบ้านที่มอบหมายแก่นักเรียน และช่วยชี้จุดที่ต้องปรับปรุง

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อพัฒนาแชตบอตที่สามารถตอบคำถามของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ สิ่งนี้สามารถช่วยลดภาระงานของครูและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของนักเรียนได้ทันที

5. ยกระดับการเข้าถึง

ChatGPT ยังสามารถปรับปรุงการเข้าถึงสำหรับผู้พิการ ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาสามารถใช้เทคโนโลยีการอ่านข้อความออกเสียงเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อพัฒนาแชตบอตที่สามารถช่วยเหลือผู้พิการในการนำทางและเข้าถึงบริการต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อพัฒนาแชตบอตที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะสุขภาพจิต เช่น ภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า แชตบอตเหล่านี้สามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์และช่วยเหลือผู้คนในการพัฒนากลไกการเผชิญปัญหาเพื่อจัดการกับสภาวะสุขภาพจิตของพวกเขา

6. ทำให้การทำงานมีความอัตโนมัติมากขึ้น

สามารถใช้ ChatGPT เพื่อทำให้งานทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ เปิดโอกาสให้ทรัพยากรบุคคลไปทำงานที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์มากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมด้านกฎหมาย สามารถใช้ ChatGPT เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาทางกฎหมายโดยอัตโนมัติ ช่วยให้นักกฎหมายสามารถมุ่งเน้นไปที่งานด้านกฎหมายที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

ในอุตสาหกรรมโฆษณา สามารถใช้ ChatGPT เพื่อทำให้การเขียนคำโฆษณาเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ พัฒนาแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. ยกระดับการตอบสนองความต้องการลูกค้า

สามารถใช้ ChatGPT เพื่อยกระดับการตอบสนองความต้องการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT บริษัทต่าง ๆ สามารถพัฒนากลยุทธ์การตลาดส่วนบุคคล (Personalized Marketing) โดยพิจารณาจากความชอบและพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย ChatGPT ยังสามารถพัฒนาคำแนะนำเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น โซเชียลมีเดียและบริการสตรีม

ChatGPT ยังสามารถใช้เพื่อพัฒนาแผนการรักษาพยาบาลเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยพิจารณาจากประวัติทางการแพทย์และข้อมูลด้านสุขภาพ สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

8. การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

ChatGPT ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยการให้แรงบันดาลใจและไอเดียแก่นักเขียน ศิลปิน และครีเอทีฟอื่น ๆ

ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT ครีเอทีฟสามารถสำรวจแนวคิดใหม่ ๆ พัฒนาโครงเรื่องใหม่ และสร้างผลงานศิลปะใหม่ ๆ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อสร้างองค์ประกอบทางดนตรีใหม่ ๆ ช่วยให้นักแต่งเพลงสำรวจสไตล์ดนตรีใหม่ ๆ และพัฒนาผลงานเพลงใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อพัฒนาแนวคิดวิดีโอเกมใหม่ ๆ ช่วยให้นักพัฒนาเกมสร้างเกมใหม่ที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาได้

9. ต่อสู้กับข้อมูลที่ผิด

สามารถใช้ ChatGPT เพื่อต่อสู้กับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ช่วยให้ผู้คนสามารถระบุและประเมินความน่าเชื่อถือของเนื้อหาออนไลน์ได้ ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT ผู้คนสามารถระบุข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิดได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมสังคมที่ได้รับข้อมูลและการศึกษาที่ถูกต้องมากขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อพัฒนาแชตบอตที่ให้บริการตรวจสอบข้อเท็จจริง ช่วยให้ผู้คนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาออนไลน์ได้ สิ่งนี้สามารถช่วยลดการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดและส่งเสริมพฤติกรรมออนไลน์ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น

10. ยกระดับการเข้าถึงความรู้

ประการสุดท้าย สามารถใช้ ChatGPT เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงความรู้โดยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ มากมาย ทั้งประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเหตุการณ์ปัจจุบัน

ChatGPT ยังสามารถใช้เพื่อพัฒนาแชตบอตที่สามารถให้คำตอบแก่ผู้ใช้ ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขาได้

โดยสรุปแล้ว ChatGPT มีศักยภาพในการปฏิวัติโลกในหลาย ๆ ด้าน จากการปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพไปจนถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าและการยกระดับการศึกษา ChatGPT มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของชีวิตมนุษย์

แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เช่น การย้ายงานและข้อกังวลด้านจริยธรรม แต่ประโยชน์ของ ChatGPT และปัญญาประดิษฐ์อื่น ๆ ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า สิ่งสำคัญคือต้องสำรวจศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ต่อไป และพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงในขณะที่เพิ่มประโยชน์สูงสุด

 

เรียบเรียงจาก The Brighter Side News

ภาพจาก Getty Image

TOP ไอที
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ