ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.30-11.00 น.

เส้นทางชีวิตจิตอาสาของ ครูแดงแห่งปางสา

เส้นทางชีวิตจิตอาสาของ ครูแดงแห่งปางสา

‘ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน’   ยิ่งเป็นงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและสังคม  ซึ่งต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญ เสียสละ อดทน และมุ่งมั่น  ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของคนคนหนึ่งได้อย่างชัดเจน   พบกับเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตและแนวคิดจิตอาสาของครูแดง - เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์  สตรีนักต่อสู้ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย  ผู้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่หนุ่มสาวจิตอาสามากมายทั่วประเทศ

รายการ คิดบวก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30 น. ทางช่อง PPTV HD 36

#กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ #คิดบวก #PPTVHD36

16