ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

เรียนคณิตศาสตร์เพื่อความสำเร็จ ด้วยความสุขเเละเสียงเพลง

วีดีโอถัดไป

ร่าง พ.ร.บ. พัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ห้ามจัดสอบข้อเขียนเด็กเข้าอนุบาล-ประถมศึกษา

คิดบวก

เรียนคณิตศาสตร์เพื่อความสำเร็จ ด้วยความสุขเเละเสียงเพลง

เด็กไทยอ่อนเลขจริงหรือ  เพราะอะไร  แล้วต้องทำอย่างไร  คิดอย่างไร  เรียนอย่างไร  จึงจะช่วยทำให้เด็กไทยเก่งเลข   พบกับเคล็ดลับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อความสำเร็จ  กับครูซุปเค   อาจารย์ศุภฤกษ์   สกุลชัยพรเลิศ  ไอดอลติวเตอร์  เจ้าของแนวคิด ‘เรียนคณิตศาสตร์ด้วยความสุข’

views-icon 32