คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

ติดตามข่าวเหตุการณ์ 13 ชีวิตติดถ้ำ

วีดีโอถัดไป

คิดบวกกับเหตุการณ์ 13 ชีวิตติดถ้ำในมุมมองของธรรมะ

คิดบวก

ติดตามข่าวเหตุการณ์ 13 ชีวิตติดถ้ำ

ข่าวเหตุการณ์ 13 ชีวิตติดถ้ำได้ให้บทเรียนหลายๆ ด้านแก่สังคมไทย  มาร่วมคุยร่วมคิดถอดบทเรียนจากเหตุการณ์นี้กันต่อ กับ ดร.สังกมา  สารวัตร   อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยศิลปากร

views-icon 55