คิดบวก

กลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ทำให้โครงการ Chula Zero Waste ประสบผลสำเร็จ

คิดบวก

กลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ทำให้โครงการ Chula Zero Waste ประสบผลสำเร็จ
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

น้องเยี่ยม - ธัชวัตถ์   ปิ่นสุวรรณ   นิสิตชั้นปีที่ 3  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมานำเสนอแนวคิดและกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ทำให้โครงการ Chula Zero Waste ประสบผลสำเร็จ 

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline