ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.30-11.00 น.

นักแอนนิเมชั่น พุธบริษัท 4 ชนะอุปสรรคด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า

นักแอนนิเมชั่น พุธบริษัท 4 ชนะอุปสรรคด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า

พบกับ ภาณุเทพ สุทธิเทพธำรง นักแอนนิเมชั่น พุธบริษัท 4 ที่เอาชนะอุปสรรคด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า สู่การสร้างสรรค์ผลงานสื่อพุทธศาสนาในรูปแบบแอนนิเมชั่น เรื่อง the story of Buddha Catu Parisa ที่จะทำให้ ผู้ชมเห็นมุมมอง ใหม่ๆ และร่วมค้นหาเส้นทางที่จะพบความสุข สว่าง และ หลุดพ้น ในรายการคิดบวก 

141