คิดบวก

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

จากวิศวกรเคมีสู่เกษตรกรอินทรีย์

วีดีโอถัดไป

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและเทศน์ทศชาติ "มหาชนกชาดก"

คิดบวก

จากวิศวกรเคมีสู่เกษตรกรอินทรีย์

พบกับ อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการสามพราน ริเวอร์ไซด์ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงทายาท เจ้าของโรงแรม อันเป็นตำนาน “สวนสามพราน” ที่กลับมาพัฒนาธุรกิจของครอบครัว ท่ามกลางเพื่อนบ้านเกษตรกรนับร้อยครัวเรือนใน จ. นครปฐม จากวิศวกรเคมีสู่เกษตรกรอินทรีย์ กว่าจะมาถึงวันนี้ เขาต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อเกิดเป็น “สามพรานโมเดล” ต้นแบบชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน โดยอิงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพื่อความพอเพียง ในรายการ ‘คิดบวก’

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

views-icon 47
views-icon 47