ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.30-11.00 น.

จากวิศวกรเคมีสู่เกษตรกรอินทรีย์

จากวิศวกรเคมีสู่เกษตรกรอินทรีย์

พบกับ อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการสามพราน ริเวอร์ไซด์ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงทายาท เจ้าของโรงแรม อันเป็นตำนาน “สวนสามพราน” ที่กลับมาพัฒนาธุรกิจของครอบครัว ท่ามกลางเพื่อนบ้านเกษตรกรนับร้อยครัวเรือนใน จ. นครปฐม จากวิศวกรเคมีสู่เกษตรกรอินทรีย์ กว่าจะมาถึงวันนี้ เขาต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ก่อเกิดเป็น “สามพรานโมเดล” ต้นแบบชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน โดยอิงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพื่อความพอเพียง ในรายการ ‘คิดบวก’

ติดตามชมรายการ ‘คิดบวก’ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 น

26